Savills: Lichte verbetering van de impact van COVID-19 op de vastgoedmarkt, China toont de eerste tekenen van herstel

0

In het nieuwste wereldwijde sentimentonderzoek van Savills, gehouden onder de eigen research afdelingen*, komt naar voren dat de vooruitzichten licht zijn verbeterd. 19% van de landen rapporteert een ernstig negatieve impact van Covid-19. Een verbetering vergeleken met de 29% uit de vorige enquete van 31 maart. Waar in de vorige enquete 67% van de landen aangaven een matige negatieve impact te voorzien, is dat inmiddels 74%.

Het verbeterende sentiment lijkt onder andere te komen door het lichte herstel dat China laat zien. In China is het sentiment nu ‘enigszins positief’. Daarnaast is er weer wat activiteit te zien in de vastgoedmarkt sinds de verspreiding van het COVID-19 virus daar onder controle lijkt te zijn. In de eerste helft van april was er een lichte stijging te zien van verhuuractiviteiten in retail- en kantoorruimte. Het gebruik van kantoren en winkels nam toe, doordat kantoren en winkels langzamerhand hun deuren openden. Ondanks dit blijft het gebruikdoor sociale afstandsmaatregelen uiteraard wel beneden het normale niveau. Ook in andere landen in Azië zoals Zuid Korea en Vietnam, waar het aantal infecties sterk afneemt, zijn positievere geluiden te horen. Beide landen rapporteerden zelfs een ‘neutraal’ marktsentiment.

De ‘Savills Global Market Sentiment Survey’ is bedoeld om een momentopname te geven van de marktomstandigheden in 31 landen*, op basis van de opinie van het desbetreffende hoofd van de onderzoeksafdeling. De enquete van deze editie is afgenomen op 15 april 2020.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek:

Huurprijzen
De huurprijzen blijven onveranderd in 60% van de sectoren en landen wereldwijd. Voor kantoren geldt dit zelfs voor 71% van de markt. Dit beeld wordt grotendeels ondersteund door de hoogte van concessies die verhuurders doen. De grootste concessies worden er gedaan in de retail sector. In 80% van de landen ontvangen winkeliers een vorm van versoepeling van de huur ontvingen: 40% in de vorm van uitgestelde servicekosten en 40% in de vorm van aangepaste afspraken over de huurbetaling. Voor kantoren lag dit aandeel veel lager.

Vraag vanuit gebruikers
In veel landen leek de vraag vanuit gebruikers van de een op de andere dag te veranderen. Nu er aanwijzingen zijn dat de piek van de pandemie bereikt lijkt te zijn, zijn in sommige landen tekenen van stabiliteit te zien. In 42% van de landen is de vraag naar kantoren stabiel, 55% van de landen meldt een gematigde daling van de gebruikersvraag, hetgeen een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van eind maart. Toen werd door 70% nog een gematige daling voorzien.

Beleggingsmarkten
Uit het onderzoek blijkt dat het transactievolume is gedaald, maar niet meer zo sterk daalt als in maart. In de eerste helft van april voorzagen 44% van de landen geen verandering in transactievolumes. Dit terwijl eerder 73% van de landen gematigde of ernstige volumedalingen rapporteerde.

Waarde van vastgoed
De meerderheid van Savills onderzoekers (63%) rapporteert dat de waarden vooralsnog stabiel zijn gebleven in hun markt. Dit is echter wel gebaseerd op lage volumes. Niet onverwacht blijven logistiek en zorgvastgoed het goed doen, met respectievelijk 87% en 95% van de landen die stabiele of stijgende waarden rapporteren. Dat de vraag in deze sectoren hoog zal blijven, resulteert in een positieve verwachting over deze waarde-ontwikkeling. Ondanks alle onzekerheden in de markt meldt ook meer dan twee derde van de landen dat de waarde van kantoren en residentieel vastgoed tot op heden stabiel blijft.

Overheidssteun
In een substantieel aantal landen (59%) wordt de vastgoedsector geholpen door de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van verlaagde onroerendgoedbelasting of een tijdelijk verbod op uitzetting.

Sophie Chick, Head of Savills World Research, licht toe: “Sinds ons laatste onderzoek eind maart, is het aantal Covid-19 gevallen wereldwijd meer dan verdubbeld. Maar nu de piek van het aantal nieuwe infecties in veel landen bereikt lijkt te zijn, ontstaat er wat meer duidelijkheid. De focus ligt nu op wat de volgende stappen zijn, en in enkele landen is de versoepeling van restricties ingezet.

In veel landen is er nog steeds sprake van een lockdown, en blijven de lange termijn gevolgen van Covid-19 onbekend. Veel mensen geloven dat de wereld er heel anders uit gaat zien. De geforceerde isolatie heeft een boost gegeven aan het gebruik van technologie om met elkaar te communiceren en flexibel vanuit huis te werken.

Netwerken van leveranciers worden kritisch onder de loep genomen om risico`s te beperken. Dit kan leiden tot een verschuiving van wereldwijde tot meer regionale netwerken, alhoewel deze trend wel afgeremd kan worden doordat de consument gewend is geraakt aan de lagere prijzen. Ook op andere gebieden, zoals op het gebied van de woonvoorkeuren, zijn veranderingen te verwachten. Door de huidige omstandigheden realiseren mensen zich de toegevoegde waarde van een eigen buitenruimte of groenvoorzieningen in de buurt, net als de waarde van stabiele Wifi en goede kantoorvoorzieningen thuis. Daarnaast waren gezondheid en welzijn al belangrijk voor de uitbraak, maar zijn deze alleen maar belangrijker geworden. De geschetste veranderingen in onze manier van leven en werken, zullen naar verwachting allemaal een impact hebben op de gebouwde omgeving en daarmee op de wereldwijde vastgoedmarkten.”

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, vult aan: “In sommige Europese landen zien we de voorzichtige versoepeling van maatregelen, wat reden is voor optimisme op de langere termijn. Binnen de beleggingsmarkt lijkt de activiteit op dit moment grotendeels te komen van binnenlandse kopers of van partijen met een lokaal netwerk in het desbetreffende land. Daarnaast zijn opportunistische kopers op zoek naar investeringsmogelijkheden met hoge kortingen, maar dergelijke proposities zijn nauwelijks te vinden. In de meeste sectoren is er immers nauwelijks sprake van dalende prijzen.”

Over het onderzoek
* Savills Global Market Sentiment Survey ondervroeg op 15 april de volgende landen: Australië, Canada, China, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Hong Kong SAR, Hongarije , India, Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Midden-Oosten (regio), Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zwitserland, Taiwan (China), Thailand, VK, VS, Vietnam. De weergegeven resultaten zijn een totaal van alle landen en sectoren, tenzij anders vermeld.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?