Kwartaalinformatie Cofinimmo 1e kwartaal 2020

0

Forse stijging van de resultaten in overeenstemming met de vooruitzichten:

▪ Nettoresultaat van de kernactiviteiten – aandeel Groep: 41 miljoen EUR (30 miljoen EUR op 31.03.2019), hetzij +34%

Investeringen in zorgvastgoed sinds 01.01.2020:

▪ Oplevering van de uitbreiding van een orthopedische kliniek in Nederland (11 miljoen EUR) en een psychiatrische kliniek in Duitsland (22 miljoen EUR)
▪ Met 2,4 miljard EUR vertegenwoordigt het zorgvastgoed 56% van de portefeuille die 4,3 miljard EUR bereikt

Heroriëntering van de kantorenportefeuille overeenkomstig de strategie:

▪ Verwerving van de eigenaarsvennootschap van een kantoorgebouw met een medisch centrum in het Central Business District van Brussel (CBD) voor 40 miljoen EUR
▪ Ondertekening van een verkoopovereenkomst voor ongeveer 4 miljoen EUR in de Brusselse periferie

Solide operationele prestaties:

▪ Stijging van de brutohuurinkomsten van 10,7% tijdens de drie eerste maanden van het boekjaar (of 1,6% bij ongewijzigde samenstelling)
▪ Stijgende operationele marge tot 83,4% (82,6% op 31.12.2019)
▪ Hoge bezettingsgraad: 97,0% (97,0% op 31.12.2019)
▪ Bijzonder lange resterende looptijd van de huurovereenkomsten: 12 jaar

Beheer van de financiële structuur die het vertrouwen van de financiële gemeenschap in Cofinimmo aantoont:

▪ Alle kredietlijnen die in 2020 vervallen, werden reeds geherfinancierd. De vennootschap heeft geen belangrijke vervaldatum meer tot september 2021
▪ Afsluiting van nieuwe langlopende kredieten voor 239 miljoen EUR sinds begin 2020
▪ Meer dan 420 miljoen EUR liquide middelen op de geconfirmeerde kredietlijnen op 31.03.2020 (na afdekking van de uitgiftes van handelspapier)
▪ Uitbreiding van het langlopende handelspapierprogramma tot 950 miljoen EUR (voorheen 800 miljoen EUR)
▪ Lage gemiddelde rentevoet: 1,4% (1,4% op 31.12.2019)
▪ Lage schuldratio: 40,7% (41,0% op 31.12.2019)
▪ Rating BBB/A-2 bevestigd door S&P

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “Ondanks de verschijning van COVID-19 in de landen waar de groep actief is en de onzekerheden die dit met zich heeft meegebracht voor de markten en de economie, gaat het boekjaar 2020 van start met goede resultaten, die overeenstemmen met de verwachtingen. In de zorgvastgoedsector, blijft de groep haar Europese positie versterken met de oplevering van meerdere werven die bijdragen tot onze doestelling om de energie-intensiteit van onze portefeuille te verminderen (project 30³). In de kantorensector gaan wij verder met het optimaliseren van onze portefeuille door onder meer de verwerving in het CBD van het Troon 100-gebouw dat kantoorruimtes combineert met een medisch centrum. Met een schuldgraad van minder dan 41% getuigt de geconsolideerde balans van Cofinimmo van een sterke solvabiliteit. Dit is een waardevolle troef om de huidige crisis aan te pakken.

In deze moeilijke tijden blijven wij vol vertrouwen dankzij het doorzettingsvermogen van het verplegend personeel en al diegenen die vechten om de activiteit op peil te houden en de economie opnieuw te herstellen. Ook onze teams worden ingezet om onze portefeuilles te beheren in samenwerking met onze huurders. Ondertussen hebben we concrete initiatieven genomen om onze solidariteit te betuigen, zowel op het persoonlijk niveau van de bestuursorganen als op het niveau van Cofinimmo. Meer dan ooit wensen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te implementeren.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?