Woonstichting De Marken neemt 24 woningen van Mooiland over

0

Woonstichting De Marken neemt op 29 mei 2020, 24 huurwoningen in Bathmen over van Mooiland. De Marken is regionaal verankerd in Bathmen en daarom de logische partner voor de overname. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat in totaal om 16 huurwoningen aan de Molenhof en 8 woningen aan de Kuiperij in de gemeente Deventer. De Marken verhuurt ruim 978 woningen in de gemeente Deventer.

De verkoop
Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. In haar kernregio Noordoost-Brabant, Gennep en de BAAN- regio (Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen) is Mooiland die corporatie. Daar staan nu al de meeste van haar sociale huurwoningen.

Die volwaardige woningcorporatie kan Mooiland niet overal zijn. Buiten Noordoost-Brabant is het bezit sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom besloot Mooiland in 2016 om zich geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.  Inmiddels is een behoorlijk aantal van deze complexmatige verkooptrajecten met succes afgerond. Zo verkocht Mooiland eind 2019 de laatste van in totaal 1.500 woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In 2016 was Mooiland nog in 130 gemeenten actief, nu zijn dat er nog 100.

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in Bathmen  graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Woonstichting De Marken, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Veranderingen
De verkoop en de overdracht van de woningen kende een zorgvuldig proces, waaraan Mooiland en De Marken gezamenlijk werkten. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Irene De Negro Simons, bestuurder De Marken: “Toen Woningcorporatie Mooiland met het voorstel kwam om deze 24 huurwoningen in de sociale sector in Bathmen over te nemen, hebben wij niet lang hoeven nadenken. Deze woningen zijn een goede aanvulling op ons bezit. De Marken bezit in Bathmen alle sociale huurwoningen en daarom is De Marken van mening dat zij in staat is, gezien de omvang van De Marken om haar Volkshuisvestelijke taken goed uit te voeren. Doordat De Marken dicht haar huurders staat, weet wat er leeft en speelt in de dorpen”.

Behalve in Bathmen heeft De Marken ook bezit in Diepenveen – Schalkhaar – Okkenbroek en Lettele.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?