Pascal Elshof en Willemijn Brand in bestuur VGM NL

0

De leden van VGM NL hebben op 20 april 2020 unaniem ingestemd met de toetreding van Pascal Elshof en Willemijn Brand tot het VGM NL bestuur. Het bestuur is zeer verheugd dat VGM NL met deze twee nieuwe bestuurders een brede samenstelling kent waarmee het, ook in de huidige crisistijd, de belangen van de aangesloten vastgoed- en VvE management-organisaties goed kan behartigen, rekening houden met de verschillende belanghebbenden in de vastgoed- en VvE managementsector.ascal Elshof gaat zich richten op de portefeuille Vastgoeddata, -administratie en -automatisering en wordt penningmeester.

Pascal Elshof is directeur binnen de REBO groep.

Pascal Elshof: “Binnen het vastgoed- en VvE management speelt het – op een intelligente wijze – toepassen van data, vanuit keten-perspectief, een steeds grotere rol. Hierbij is een geautomatiseerd, juist administratief fundament noodzakelijk. Door samen te werken kunnen we concrete stappen zetten. Graag lever ik een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de rol van de vastgoed- en VvE manager in dit innovatieve proces.”

Willemijn Brand wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Huurwoningen. Willemijn Brand is andelijk verhuurmanager Wonen bij MVGM.

Willemijn Brand: “Beleggingshuurwoningen spelen, als onderdeel van de gehele woningmarkt, een belangrijke rol. In die woningmarkt is op dit moment zeer veel gaande. Ik heb er zin in om, namens de bij VGM NL aangesloten vastgoedmanagers, in overleg met de vastgoedeigenaren, een bijdrage te leveren aan het beter te laten functioneren van dit onderdeel van de (huur)woningmarkt en de rol die de vastgoedmanager daarin kan spelen.”

De samenstelling en rolverdeling binnen het VGM NL Bestuur ziet er vanaf 20 april 2020 als volgt uit:

  • Eric Verwey, Voorzitter
  • Pascal Elshof, Portefeuille Vastgoeddata, -administratie en -automatisering en penningmeester
  • Tom van Putten, Portefeuille COG – Kantoren, Winkels en logistiek, portefeuille Opleidingen
  • Willemijn Brand, Portefeuille Huurwoningen
  • René Brinkhuijsen, Portefeuille VvE management, portefeuille Communicatie

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?