Pararius: Huurplafond bereikt in meer dan 20 Nederlandse steden

0

Procentuele prijsstijging in veel steden niet boven 4 procent.

De gemiddelde vierkantemeterprijs van vrije sector huurwoningen die in het eerste kwartaal van 2020 vrijkwamen voor nieuwe huurders is gestegen met 2,6 procent naar € 16,75. Sinds het tweede kwartaal van 2015 werd niet zo’n kleine prijsstijging gemeten, blijkt uit de laatste cijfers van woningplatform Pararius.

De matige prijsstijging ligt in de lijn der verwachting: sinds het derde kwartaal van 2018 stijgt de gemiddelde landelijke huurprijs voor nieuwe huurders met niet meer dan 5 procent. Voor veel grote en middelgrote steden gold dat de huurprijzen het afgelopen kwartaal met niet meer dan vier procent stegen. In voorgaande kwartalen waren deze huurprijsstijgingen een stuk hoger. Daarmee lijkt een huurplafond in vrijwel alle steden in zicht.

Kleinste procentuele prijsstijging in Amsterdam
Van de vijf grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht) was de prijsstijging in Amsterdam het kleinst. In de nog altijd duurste stad van Nederland werd afgelopen kwartaal de kleinste procentuele prijsstijging gemeten sinds het vierde kwartaal van 2017. Nieuwe huurders betaalden in Amsterdam per vierkante meter gemiddeld € 23,51 (+1%) per maand ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Na Amsterdam is Utrecht de duurste stad om te wonen. Nieuwe huurders betaalden in Utrecht € 17,90 (+3,7%) per vierkante meter per maand. De procentuele prijsstijging in Den Haag is vergelijkbaar met Utrecht. De Haagse huurprijzen van woningen in de vrije sector stegen met 3,6 procent. Nieuwe huurders betaalden in het eerste kwartaal van 2020 € 16,53 per vierkante meter per maand. In Rotterdam stegen de huurprijzen naar € 16,49 (+1,2%) per vierkante meter per maand. Een daling van 3,4% was zichtbaar in de stad Eindhoven. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar betaalden nieuwe huurders hier € 14,43 per vierkante meter per maand.

De invloed van coronacrisis
Het is nog vroeg om conclusies te trekken over de invloed van de huidige coronacrisis op de vrije sector huurmarkt. Sinds de eerste toespraak van premier Mark Rutte op 12 maart j.l. zag Pararius wel een daling van het aantal bezoekers op de huursectie van haar platform. Het aantal websitebezoekers op Pararius.nl was in de maand maart zo’n 7,6 procent lager dan in maart 2019. De grootste ‘dip’ is te zien in de dagen na de toespraak van de premier. “We zien wel dat dit zich stabiliseert,” aldus De Groot. “Inmiddels zitten we weer op hetzelfde niveau als vorig jaar en verwachten dat de groei zal doorzetten. Woningzoekenden durven hun zoektocht naar een woning blijkbaar toch weer voort te zetten.”

Door de coronacrisis is onder andere de toeristische sector volledig stilgevallen. “Dit kan tot gevolg hebben dat partijen die voorheen hun woonruimte op de short stay markt aanboden, nu zijn aangewezen op de langere termijn verhuur om zo hun leegstand te beperken. We ontvangen ook geluiden van makelaars dat lopende huurovereenkomsten tussentijds worden opgezegd door kenniswerkers/expats waarvan de contracten zijn beëindigd. Deze leeggekomen huurwoningen zullen door het on hold zetten van vele nieuwe banen van deze expats minder makkelijk worden verhuurd, waardoor het beschikbare huuraanbod ook toeneemt. Al verwacht ik dat deze situatie tijdelijk is en zodra alles weer op de gebruikelijke wijze verloopt deze beweging zal afnemen, en de woningen als ze weer vrijkomen, opnieuw als short stay woningen zullen worden verhuurd op andere platformen”, aldus De Groot.

Eventuele verschuiving van de markt mogelijk
Wat de gevolgen van de coronacrisis gaan zijn voor de vrije sector huurmarkt op langere termijn hangt voor een groot deel af van de ontwikkelingen op de koopmarkt. De Groot: “Er kunnen een aantal aanbod-vergrotende en vraag-vertragende bewegingen plaats gaan vinden. Mensen die voorheen twijfelden over het wel of niet te koop zetten van hun woning, zullen de verkoop nu misschien juist wel doorzetten uit angst voor een daling van de verkoopprijzen.” Deze beweging zal leiden tot meer woningaanbod.

“Tegelijkertijd zullen mensen die hun baan verliezen hun plannen voor het kopen van een nieuwe woning on hold zetten. Mensen zullen nu misschien wachten met het kopen van een woning, ervan uitgaande dat de prijzen door de coronacrisis zullen gaan dalen. Deze beweging vertraagt de vraag.” Deze initiële bewegingen zullen een prijsdaling in gang zetten en kunnen elkaar versterken. “Dat is marktwerking”, stelt De Groot. “De verkopersmarkt verschuift naar een kopersmarkt.”

Voor de huurmarkt kan deze beweging betekenen dat het huuraanbod zal toenemen en de huurprijzen in korte tijd zullen dalen. De Groot: “Verhuurders die tijdens de hoogconjunctuur nog eenvoudig konden verhuren aan de vele expats moeten hun huuraanbod nu aantrekkelijk prijzen om leegstand te vermijden. Bovendien concurreren zij met verhuurders die onder betere economische omstandigheden niet zouden kiezen voor verhuur. Om leegstand bij een stokkende huurmarkt (meer aanbod minder vraag) te beperken heeft een verhuurder in principe maar twee instrumenten die hij kan toepassen: de verhuurder kan de woning verbeteren door te renoveren of hij kan de huurprijs verlagen. Renovatie duurt lang, dus zullen veel verhuurders hun huurprijzen verlagen om leegstand tot een minimum te beperken.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?