Avans Hogeschool en Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelen samen best practises verduurzaming gebouwen

0

Het Rijksvastgoedbedrijf en Avans Hogeschool gaan samenwerken om de kennis en ervaring over verduurzamen van de gebouwen vast te leggen en te delen. Zo worden de best practices uit het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) verzameld en beschikbaar voor iedereen die bestaande gebouwen wil verduurzamen. Vandaag tekenden de heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een samenwerkingsovereenkomst.

Staatssecretaris Knops: “De samenwerking met Avans is waardevol voor nu en in de toekomst. Met EnergieRijk Den Haag ontwikkelen we duurzaamheidsinnovaties die toegepast kunnen worden op bestaand vastgoed. Door Avans wordt de kennis vastgelegd en daarmee geborgd voor de toekomst. Daar leren de Avansstudenten nu van en hebben we in de toekomst voordeel van.”

Avans Hogeschool volgt het programma EnergieRijk Den Haag om de kennis en ervaring over verduurzamen van de gebouwen vast te leggen en te gebruiken in de toekomst. Zo worden de best practices door studenten verzameld en beschikbaar gemaakt voor iedereen die bestaande gebouwen een centrumgebied of dichtbebouwde omgeving gezamenlijk wil verduurzamen.

EnergieRijk Den Haag
EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een samenwerkingsverband van onder andere het Rijk, de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Gezamenlijk wordt gewerkt aan volledige verduurzaming van de energievoorziening van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag en om deze gebouwen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te hebben. Deze verduurzaming wordt gebiedsgericht aangepakt. Dat betekent dat niet per gebouw wordt gekeken naar de verduurzaming, maar naar de gebouwen in het gebied samen als één geheel. Dat levert synergie en een efficiënte aanpak op. De ondertekening werd afzonderlijk, op de eigen werkplek, gedaan in verband met de coronavirusmaatregelen.

Avans Hogeschool
Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool verzamelt en onderzoekt de meest kansrijke toepassingen voor ERDH en richt zich op het realiseren van technische innovaties voor een duurzame wereld. Onder leiding van het lectoraat Gebouwde Omgeving wordt dit onderzoek uitgevoerd. Bij ETI doen lectoren, onderzoekers, docenten en studenten in verschillende lectoraten praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van een duurzame wereld. De heer Rüpp, voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool: ”Dit onderzoek past uitstekend bij het lectoraat Gebouwde Omgeving. Wij zijn trots en verheugd dit onderzoek gezamenlijk uit te voeren. Avans hecht belang aan deelname aan initiatieven zoals ERDH, omdat de hier beoogde kennisontwikkeling mede input vormt voor onderwijsprogramma’s.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?