DGBC versterkt team met Ruben Zonnevijlle

0

Ruben Zonnevijlle versterkt per 1 april 2020 de gelederen van Dutch Green Building Council (DGBC). Hij komt over van ENGIE, waar hij actief was als Business Developer & Contract manager Strategic Accounts. Hij zal zich bij DGBC richten op het doorontwikkelen van het programma Circulariteit en een klimaataanpak voor (lokale) overheden.

Circulariteit is één van de vier hoofdthema’s van DGBC, naast Gezondheid, Klimaatadaptatie en Paris Proof. DGBC ontwikkelde in 2018 al het Framework for Circular Buildings. Daarna volgde een gedetailleerde publicatie over losmaakbaarheid. Dit jaar werkt DGBC het onderwerp toxiciteit verder uit. Zonnevijlle zal dat oppakken en het thema Circulariteit de komende jaren verder ontwikkelen en uitwerken. Hij kijkt ernaar uit: “Circulariteit is nu een hot topic, maar nog niet over de gehele sector gestandaardiseerd. Het lijkt mij een mooie uitdaging voor de komende jaren om samen met alle partners de circulaire economie volledig in de gebouwde omgeving in te bedden.”

Gemeenten en overheden
Daarnaast zal hij zich buigen over mogelijke samenwerkingsvormen tussen DGBC, marktpartijen en overheden. Niet alleen op het gebied van het concreet maken van circulariteit voor bijvoorbeeld gemeenten, maar voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de volledige breedte. Daar komt bijvoorbeeld ook mobiliteit op tafel, een onderwerp waarvoor Zonnevijlle namens ENGIE al eens ‘aanschoof’ bij de Green Business Club Zuidas.

Al eerder actief betrokken
Zonnevijlle is geen onbekende voor DGBC. In het verleden was hij actief betrokken bij meerdere evenementen en ronde tafelsessies van DGBC. Ook in zijn tijd bij Deloitte (voor ENGIE) was Ruben als Real Estate Advisor al in gesprek met DGBC over onder meer duurzame gebiedsontwikkeling. Het was dan ook de rol die DGBC speelt in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, die hem aansprak: “DGBC heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er standaarden zijn ontstaan in de duurzame bouwomgeving, samen met partners en koplopers over de hele bouwkolom. In dit proces kan DGBC ook helpen bij circulariteit: verbinden, meetbaar en concreet maken en faciliteren om het ook daadwerkelijk te gaan doen.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?