Workthere: Teamwork is van vitaal belang voor de toekomst van de flexibele kantoorsector

0

Een eerste reactie op COVID-19 en de flexibele kantorenmarkt door Ed Bouterse, Head of Workthere Europe.

Bij Workthere benadrukken wij vaak hoe belangrijk de onderlinge samenwerking tussen de eigenaar (de verhuurder), de aanbieder (de operator) en de huurder (de gebruiker) is om een gebouw of concept tot een succes te brengen. Door de huidige omstandigheden is deze samenwerking belangrijker dan ooit. Nu het grootste gedeelte van Nederland waar mogelijk vanuit huis werkt, zal dit op de gehele markt effect hebben en staan al deze partijen onder druk.

Teamwork
Vrijwel alle aanbieders van flexibele kantoorruimte hebben snel hun strategie aangepast om zich met name te richten op huurverleningen. Enerzijds om bestaande huurders door deze onzekere periode heen te helpen, anderzijds ook om de eigen bezettingsgraad op peil te houden. Evenzo zullen de eigenaren in gesprek moeten gaan met hun operators, of de overeenkomst nou op basis van een standaard huurovereenkomst of een exploitatie overeenkomst (management agreement) is, om hen gedurende deze periode te kunnen steunen. Des te langer deze situatie aanhoudt, des te moeilijker de flex-sector het wel zal krijgen. In het uiterste geval lonkt wel het gevaar dat de flexibele kantorenmarkt, net als bepaalde andere sectoren, overheidssteun nodig zal hebben om overeind te kunnen blijven.

Contracten
Wanneer we kijken naar de huidige huurcontracten zien we dat het overgrote deel van de contracten een looptijd heeft van 12 maanden of langer. De gemiddelde contractduur van de overeenkomsten die Workthere sluit komt neer op 11.9 maanden. Deze contracten zijn, net zoals bij conventionele contracten, vaak moeilijk tussentijds op te zeggen als er geen sprake is van wanprestatie bij een van de partijen. In veel van de gevallen is daarom de timing van het aflopen van het contract nu erg bepalend voor bedrijven in nood, waarbij ze eventueel het afsluiten van een nieuw contract kunnen uitstellen tot ze daar weer aan toe zijn. We zien dat aanbieders hoge kortingen bieden aan huurders die op dit moment een lange termijn overeenkomst aan willen gaan, en aanbieders die hun minimum termijn naar beneden bijstellen. Dus ondanks de huidige situatie kunnen bedrijven die nu juist op zoek zijn naar kantoorruimte of wel willen verlengen wel interessante deals sluiten.

Ad hoc vraag
Een ander positief punt voor de sector is de groeiende vraag naar een tijdelijke oplossing voor vertraagde verhuizingen. Doordat de bouwsector vrijwel stil ligt, en sommige bedrijven door eerder gemaakte afspraken hun huidige locatie voor een bepaalde datum moeten verlaten, kan een tijdelijke noodoplossing in de vorm van flexibele kantoorruimte een goede uitkomst bieden.

Veranderende vraag
De flexibele kantorenmarkt is op de korte termijn duidelijk kwetsbaar voor problemen die worden veroorzaakt door het COVID-19 virus. Het risico bestaat dat bedrijven contracten niet verlengen om de huidige periode door te komen. Gezien de flexibele aard van de sector is zij echter wel in staat om daar snel en adequaat op te reageren, en zich aan te passen aan de behoeften van huidige- en toekomstige klanten. We nemen al signalen waar die er op wijzen dat de vraag naar flexibele kantoorruimte groeit in de vorm van tijdelijke ruimte, een noodoplossing, en spreiding van collega’s gedurende de herstelperiode. En op lange termijn is het zelfs mogelijk dat deze crisis ervoor zorgt dat flexibele kantoorruimte sneller opgenomen gaat worden in de huisvestingsstrategie van bedrijven. Op de korte termijn echter, zal teamwork tussen eigenaar, aanbieder en huurder van cruciaal belang zijn om deze crisis te overleven.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?