Heijmans wapent zich tegen potentiële impact Covid-19: dividendvoorstel ingetrokken

0

Heijmans herziet haar besluit om over de resultaten van 2019 dividend uit te keren. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten voor het resultaat van 2020 wordt het dividendvoorstel ingetrokken.

Heijmans is 2020 goed begonnen. Tot op heden zijn omzet en resultaat in lijn met de verwachtingen. Ook de orderportefeuille is nog op een goed niveau en we hebben de gecommitteerde bankfaciliteit dit jaar nog niet gebruikt. De impact van de Covid-19 crisis is voor Heijmans in financiële zin op dit moment nog beperkt; het werk op de diverse bouwprojecten loopt grotendeels door. Maar Heijmans verwacht dat de gevolgen van de vergaande overheidsmaatregelen in de komende weken voelbaar zullen worden. Het sluiten van sommige Europese grenzen, het deels wegvallen van buitenlandse werknemers en de stagnerende toevoer van materialen hebben impact op de productiviteit.

Hierdoor zijn de vooruitzichten voor 2020 op dit moment zeer onduidelijk voor wat betreft de hoogte van de omzet en het resultaat. Heijmans kan op dit moment geen outlook geven voor het verdere verloop van het jaar.

Op grond van het bovenstaande vindt Heijmans het op dit moment het meest prudent om het dividendvoorstel, punt 4C van de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020, inhoudende het dividend op (certificaten van) gewone aandelen, in te trekken.

Ton Hillen, CEO Heijmans: “We zijn 2020 in al onze sectoren goed gestart en onze orderportefeuille blijft goed gevuld. Onze mensen leveren fantastische prestaties om in deze moeilijke omstandigheden, met inachtneming van alle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen, onze bouwactiviteiten zoveel mogelijk te continueren. Dat is de afgelopen weken goed gelukt, maar we weten niet hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.

Het intrekken van ons dividendvoorstel is geen fijne maatregel juist nu we hadden voorgesteld om na een moeilijke periode het dividend weer te hervatten. Onze balans is de laatste jaren substantieel versterkt en het is van groot belang dat deze op een robuust niveau blijft. De voornaamste les die ik zelf uit onze eigen crisisjaren 2016-2017 heb geleerd, is dat vroegtijdig acteren essentieel is. Op dit moment hebben we simpelweg onvoldoende zicht op hoe lang en hoe hevig het Covid-19 virus ons bedrijf gaat beïnvloeden. Ik wil dit niet eerst afwachten, maar nu proactief de maatregelen nemen om ons hiertegen te wapenen. In dat kader komt een dividendbetaling nu te vroeg. Wij zullen later dit jaar evalueren of deze maatregel kan worden herzien.”

De aandeelhoudersvergadering zal doorgaan op 15 april 2020. Over de maatregelen die worden genomen om de vergadering in veilige omstandigheden te kunnen houden heeft Heijmans vandaag een aparte mededeling gepubliceerd op haar website www.heijmans.nl.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?