Savills: ‘Ruim 6.400 hotelkamers in aanbouw: Overschot of schot in de roos?’

0

Volgens het vandaag door internationale vastgoedadviseur Savills gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Spotlight Hotels: Hotel developments in major cities in the Netherlands: bubble or boost?’ zijn de ruim 6.400 hotelkamers in de huidige pijplijn in de grote steden in de Randstad niet toereikend voor de toenemende vraag van bezoekers in de komende jaren. Zelfs uitgaande van een zeer defensief groeiscenario, is er een fors tekort van ruim 4.500 hotelkamers. Wanneer wordt uitgegaan van meer realistische scenario’s, dan zijn er nog veel meer kamers nodig, aangezien het tekort kan oplopen tot ruim 13.000 hotelkamers. Het tekort concentreert zich met name in Amsterdam, waardoor toeristen en hotelbeleggers in toenemende mate uitwijken uit naar andere steden in de Randstad, zoals Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Stabiele bezoekersstroom
In 2019 steeg het aantal bezoekers en hotelovernachtingen in Nederland respectievelijk met 8,1% en 5,1%. Amsterdam trekt nog altijd het hoogste aantal bezoekers, maar ook de bezoekersaantallen in Den Haag, Rotterdam, de Metropoolregio Amsterdam en Utrecht laten een stijgende trend zien. De verwachting is dat de bezoekersstromen, bestaande uit een evenwichtige mix van zakelijke- als vrijetijdsreizigers, in de komende periode zullen blijven groeien. Deze ontwikkeling valt mede te verklaren door de toename van Aziatische bezoekers en doordat vliegen steeds voordeliger wordt. Hierbij moet worden opgemerkt dat 2020 naar verwachting een licht lagere groei laat zien als gevolg van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, licht toe: “Het groeiend aantal bezoekers buiten Amsterdam is mede het gevolg van het restrictieve beleid ten aanzien van nieuwbouwontwikkelingen in de hoofdstad (hotelstop). Door het relatief beperkte aanbod in Amsterdam zijn bezoekers ‘genoodzaakt’ om elders te overnachten. De goede infrastructuur en korte afstanden in de Randstad-regio versterken de dynamiek van de hotelmarkt, waardoor traditioneel kleinere hotelmarkten in toenemende mate dienen als een overloopgebied om groei van Amsterdam op te vangen.”

Bas Wilberts, Head of Alternative Investment bij Savills in Nederland, vult aan: “Doordat de bezettingsgraden bovengemiddeld hoog zijn en het aantal bezoekers blijft groeien, zullen de kamerprijzen verder oplopen. Deze prijsstijgingen zorgen voor nog meer interesse vanuit beleggers. De toenemende interesse is ook het gevolg van strategische heroverwegingen in de allocatie van beleggingsproduct, waarbij hotels een aantrekkelijk alternatief zijn voor sectoren die op dit moment minder presteren zoals bijvoorbeeld Retail. Daarnaast heeft de hotelsector in de afgelopen jaren een flinke professionaliseringsslag doorgemaakt; niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden. Dit zorgt ervoor dat beleggers in toenemende mate bereid zijn om ook te investeren in hotels in de gehele Randstad-regio.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?