Aantal vergunde nieuwbouwwoningen valt terug tot 57 duizend

0

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, 18 procent minder dan in 2018. De totaal vergunde bouwsom voor woningen en bedrijfsgebouwen was in 2019 8 procent lager. De omzet van de bouwsector was in 2019 ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

Het dieptepunt in aantal vergunde nieuwbouwwoningen lag in 2013, toen slechts voor 27 duizend woningen een vergunning werd afgegeven. Daarna nam het aantal vergunningen toe. In 2017 en 2018 lag dit aantal rond de 70 duizend. Dat was nog steeds minder dan in de periode voor de crisis. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over het aantal vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2019 bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.

Vergunde bouwkosten ook fors lager
De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen daalde in 2019 met 8 procent naar 16,8 miljard euro. De vergunde bouwsom voor de bouw en verbouw van woningen bedroeg 10,7 miljard euro, dat is 10,5 procent minder dan in 2018. Voor bedrijfsgebouwen daalde de bouwkosten minder hard, met 3,5 procent tot 6,1 miljard euro.

Omzetstijging vierde kwartaal kleinste in vier jaar
De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2019 met 2,1 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat is de laagste groei in een kwartaal in vier jaar. De omzetgroei in de eerste drie kwartalen van 2019 was een stuk hoger. Daardoor kwam de omzet over heel 2019 ruim 7 procent hoger uit dan in 2018.

Gemiddeld zagen alle bouwbedrijven in het vierde kwartaal hun omzet minder hard stijgen dan in de andere kwartalen van 2019. Bij bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen was in het vierde kwartaal sprake van een omzetdaling. De omzet daalde bij deze bedrijven met 3,0 procent, waarbij GWW-bedrijven met een omzetdaling van 8 procent de grootste afname vertoonden.

In het vierde kwartaal zijn 137 faillissementen uitgesproken in de bouw. Daarmee stijgt het aantal faillissementen in de bouw al voor het zesde kwartaal op rij. Over heel 2019 zijn 490 faillissementen uitgesproken in de bouw. Dat is een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?