Blauwhoed wint tender Kop van de Singel in Schiedam

0

Het college van B & W van de gemeente Schiedam heeft besloten de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen te selecteren als partij voor de uitwerking van een plan voor de Kop van de Singel. Het gaat om een bijzondere locatie: nabij het Stationsplein. De Kop van de Singel is de entree naar de binnenstad vanuit het station Schiedam Centrum. Schiedam heeft in de ontwikkelcombinatie een partner gevonden die in samenwerking met alle betrokken partijen een bij Schiedam passend iconisch gebouw ontwerpt en realiseert. De mix aan functies en voorzieningen zal deze locatie een aantrekkelijke plek maken voor alle Schiedammers en bezoekers.

In najaar 2019 besloot het college de creativiteit van de markt te prikkelen om te komen met ideeën voor een aansprekende ontwikkeling van de Kop van de Singel. Op de vastgoedbeurs Provada presenteerde de gemeente de locatie zodat partijen zich konden aanmelden om over de locatie ideeën uit te werken. Op basis van een uitgebreide selectieprocedure in twee rondes, kwam de inbreng van de ontwikkelcombinatie Blauwhoed, MLA+, Stats Architecten en Bouwgroep Moonen als winnaar naar voren.

Prominente locatie
“Het college heeft op deze prominente locatie een gebouw voor ogen dat een icoon voor Schiedam zal zijn en een herkenbare link heeft naar het dna van Schiedam. De winnaar heeft een gedegen programma gepresenteerd, een visie op de omgeving gegeven en onze nadrukkelijke wens tot participatie en communicatie met de omwonenden meegenomen”, licht wethouder Fahid Minhas (Bouwen & Wonen) de selectie toe.

De verbinding tussen station Schiedam Centrum en de binnenstad, en de routes naar de binnenstad moeten een kwaliteitsslag krijgen. Toevoeging van een iconisch gebouw op de Kop van de Singel versterkt de entree naar de stad en verlevendigt het Stationsplein. Met S’MAAK zet de ontwikkelcombinatie in op een icoon dat is geïnspireerd op de Schiedamse molens en ruimte biedt voor Schiedamse stads- en smaakmakers. Door de ontwikkeling van circa 75 woningen op deze locatie wordt de woningvoorraad van Schiedam, in lijn met de Woonvisie, uitgebreid.

Verrijking voor de buurt
In de komende maanden gaat de ontwikkelcombinatie in overleg met de gemeente en de bewoners in de buurt de plannen verder uitwerken.

De Kop van de Singel is één van de te ontwikkelen locaties binnen de gebiedsontwikkeling A20-zone Schiedam. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen waardoor deze elkaar versterken. Doel is een optimaal bereikbaar gebied met een innovatief bedrijventerrein Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie op Schieveste en de realisatie van een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel. De Kop van de Singel vormt een verbindende schakel tussen alle gebieden.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?