Rijksvastgoedbedrijf koploper in Arnhemse wijk met verduurzamen warmte- en koudevoorziening

0

Begin 2021 worden panden in de Arnhemse wijk Vredenburg/Kronenburg aangesloten op een collectief bronnensysteem met warmtewinning uit oppervlaktewater. Hierdoor wordt voor verwarming de huidige aardgasinzet voor de CV-ketels verlaagd en wordt voor koeling flink bespaard op elektriciteit. Op 18 februari 2020 ondertekenden het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh hiervoor de leveringsovereenkomsten met ENGIE. Het gaat onder andere om het Rijkskantoor waarin de Belastingdienst is gevestigd.

Smart polder concept
De duurzame warmte en koude wordt vanuit het Smart Polder systeem in de Arnhemse wijk Vredenburg/Kronenburg geleverd. Het gaat om een nieuw concept: een collectief bronnensysteem voor meerdere bestaande gebouwen met aanvullende warmtewinning uit oppervlaktewater. Deze warmte uit oppervlaktewater kan gewonnen worden omdat er in de wijk een gemaal van het waterschap Rivierenland aanwezig is. Dit zorgt voor voldoende aanvoer van water. In de zomer wordt de warmte, die door natuurlijke opwarming van de zon ontstaat, uit het oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt het warme water dan weer opgepompt en worden het Rijkskantoor waarin de Belastingdienst is gevestigd en het gebouw Rijnpoort van Rijsterborgh ermee verwarmd. Daardoor koelt het grondwater weer af en kunnen de gebouwen er in de zomer weer mee gekoeld worden. Er ontstaat ook een neveneffect. Door het onttrekken van de warmte uit het oppervlaktewater in de zomer ontstaat een verkoelend effect in de wijk.

Koplopers
Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh waren de eerste partijen die samen met ENGIE, het Waterschap Rivierenland, Firan en IF Technology de mogelijkheden voor afname van warmte en koude serieus onderzochten. De partijen startten in 2018 een eerste haalbaarheidsonderzoek en het Rijksvastgoedbedrijf en Rijsterborgh zijn als eerste afnemers definitieve contracten aangegaan en daarmee koplopers van het project. Hiermee verduurzamen zij vergaand hun warmte- en koudevoorziening en is de energieprestatie van de gebouwen toekomstvast. Voor verwarming wordt de huidige aardgasinzet voor de CV-ketels verlaagd naar alleen de pieksituaties in hartje winter. Voor koeling wordt flink bespaard op elektriciteit door gebruik te maken van de koeling uit de bodembronnen. Naar verwachting worden de panden begin 2021 aangesloten op het collectieve systeem.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?