Stek/Vooruitgang en NWS na fusie verder als Stek

0

Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Een organisatie van deze omvang is uitstekend in staat om de grote volkshuisvestelijke opgaven in de streek uit te voeren. “Onze huurders en woningzoekenden gaan daar zeker van profiteren”, zegt Hans Al, die samen met Willem van Duijn directeur-bestuurder van Stek wordt. De fusie leidt voor de corporaties tot een besparing van 1,3 miljoen euro per jaar. Met de huurdersbelangenorganisaties is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd hoe de huurders hiervan profiteren, bijvoorbeeld met gematigde huurverhogingen. De fusiecorporatie heeft meer slagkracht om te investeren in nieuwbouw en oplossingen voor sociale problematiek en heeft meer kennis en kunde in huis om in te spelen op de vragen rondom duurzaamheid en ICT.

Huisstijl
Het nieuwe Stek is meer dan een optelsom van het ‘oude’ Stek, aangevuld met Vooruitgang en de NWS. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie, waarbij in het beleid en processen steeds is gekozen voor de beste werkwijze. Tot 1 juli 2020 is er sprake van een overgangsperiode, waarin afdelingen worden samengevoegd en het nieuwe computersysteem wordt ingericht. Bij de nieuwe organisatie hoort ook een nieuwe huisstijl, die onder meer is geïnspireerd door het lijnenspel en de kleurcombinaties van de bollenvelden. “De naam Stek is daarbij ook een bewuste keuze geweest”, zegt bestuurder Willem van Duijn. “In het motto bij het nieuwe logo wordt kernachtig verwoord waar het voor staat: ‘Je huis, je thuis’.”

Steunpunten
Tot de organisatorische fusie op 1 juli 2020 werkt de Noordwijkse Woningstichting nog onder deze naam en vanuit het kantoor aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk. Voor Stek/Vooruitgang geldt hetzelfde met het kantoor aan de Hobahostraat en het steunpunt in ’t Onderdak in Sassenheim. Er wordt gezocht naar één centraal onderkomen in de Bollenstreek. Maar ook dan blijven er lokale steunpunten waar de huurders terecht kunnen.

Woonstichting Stek is actief in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Zij beheert ongeveer 11.600 woningen en ontwikkelt nieuwbouwprojecten. De focus ligt op goede, betaalbare huurwoningen in prettige buurten, vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?