Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting: Tekort aanbod remt opname bedrijfsruimte in Almere

0

De opname van bedrijfsruimte in Almere is in 2019 lager uitgekomen dan in het jaar daarvoor. Dat komt mede door een tekort aan beschikbaar aanbod. In totaal kwam het opnamecijfer 36% lager uit dan in 2018. Er is in de loop van 2019 vooral een tekort ontstaan aan grootschalige, logistieke bedrijfsruimte. Het totale aanbod in Almere daalde dan ook opnieuw sterk met 32%. Positieve ontwikkeling daarbij is dat het structurele aanbod in Almere nagenoeg geheel is verdwenen.

Dat blijkt uit het Marktrapport kantoorruimte Almere & Bedrijfsruimte Almere, Lelystad en Zeewolde 2019-2020, dat is opgesteld door Van Westrhenen Voerman Bedrijfshuisvesting.

Bedrijfsruimtemarkt Almere
Net als in het jaar daarvoor liet het aanbod van bedrijfsruimte in Almere ook in 2019 een forse daling zien. Eind 2018 werd in totaal circa 91.700 m² bedrijfsruimte aangeboden. Dat is 32% minder dan eind 2018, toen nog circa 135.000 m² werd aangeboden. Deze daling kwam vooral door de verhuur of verkoop van vooral grootschalige objecten aan nieuwe gebruikers. Vooral het aanbod van grootschalige panden (> 5.000 m²) en, in mindere mate, van kleinschaligere panden (500-1.000 m²), liet een sterke daling zien. Daarentegen nam het aanbod van middelgrote panden (van 2.500 m² tot 5.000 m²) sterk toe. In het grootschalige segment is nauwelijks nog aanbod beschikbaar.

Na de recordopname van 2018 liet de vraag naar bedrijfspanden in 2019 wel een daling zien met 36% tot circa 68.300 m². Ook het aantal transacties nam af. Grootste transactie in 2019 betrof de aankoop van een logistiek pand van circa 14.500 m² door Knipidee op bedrijvenpark Sallandse Kant. Dat de opname in 2019 lager uit kwam dan in 2018 komt mede doordat er in de loop van 2019 nauwelijks nog geschikt aanbod beschikbaar was. Dit betreft vooral courante, grootschalige bedrijfspanden die voor logistieke doeleinden gebruikt kunnen worden. Door het beperkte aanbod lieten de huurprijzen in Almere in 2019 een stijging zien tot gemiddeld € 57 per m² per jaar.

Bedrijfsruimte Lelystad en Zeewolde
Ook in Lelystad is sprake van een sterke vraag naar grootschalige bedrijfsruimte door logistieke dienstverleners. De opname nam daardoor in 2019 met 66% toe tot 56.000 m². Tegelijkertijd was er wel sprake van een toename van het totale aanbod met 20% tot 48.700 m². Dat kwam vooral door de toevoeging van diverse relatief grote gemengde bedrijfspanden. Het aanbod van courante grootschalige bedrijfspanden voor logistieke functies is daarentegen helemaal opgedroogd. Net als in Almere zal dit ook in Lelystad in 2020 naar verwachting zorgen voor een lager opnamecijfer.

De markt voor verhuur of verkoop van bedrijfspanden in Zeewolde liet in 2019 een minder gunstig beeld zien. Zo steeg het aanbod zeer fors en was er sprake van een zeer sterke daling van het opnameniveau. Desondanks lieten de huurprijzen wel een lichte stijging zien. De aanbod- en opnameniveaus kunnen echter per jaar sterke schommelingen laten zien door de beperkte omvang van de markt.

Kantorenmarkt Almere
Ondanks de positieve ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid bleef de kantorenmarkt in Almere in 2019 wat achter bij de verwachtingen. In totaal werd in 2019 circa 14.500 m² kantoorruimte opgenomen. Dat is 44% minder dan in 2018. Het aantal transacties kwam in 2019 ook lager uit. Het verschil zit er vooral in dat er in 2019 veel minder grootschalige transacties (>1.000 m²) werden geregistreerd. De vraag naar kantoorruimte in Almere concentreerde zich in 2019 voor het grootste deel in het segment van 200 m² tot 500 m², met daarbinnen een duidelijk zwaartepunt bij ruimten tussen de 200 m² en 350 m². Daarbij moet worden opgemerkt dat de twee grootste transacties die wel plaatsvonden in 2019, samen goed voor 40% van de totale opname, betrekking had of aanbieders van flexibele kantoorruimte. Deze meters worden echter vervolgens weer door deze aanbieders aan nieuwe gebruikers aangeboden. Het opnamecijfer is daardoor wat vertekend.

Het aanbod van kantoorruimte in Almere is in de loop van 2019 wel met 10% gedaald tot circa 125.000 m². Deze daling komt zowel door verhuur van beschikbare ruimte als door het intrekken van een aantal aanbiedingen. Toch ligt het aanbodpercentage nog altijd hoog. Bijna een kwart van de totale kantorenvoorraad in Almere wordt namelijk voor verhuur of verkoop wordt aangeboden. Door de matige marktontwikkeling zijn de huurprijzen voor kantoorruimte in Almere in 2019 stabiel gebleven en liggen gemiddeld in een bandbreedte tussen de € 75 en € 135 per m² per jaar. De gemiddeld gerealiseerde huurprijs kwam in 2019 uit op € 99 per m².

Verwachtingen
Door de gematigd positieve economische vooruitzichten zal de vraag naar bedrijfsruimte en kantoorruimte in Flevoland naar verwachting in 2020 een lichte daling laten zien. Bovendien wordt het opnameniveau in sommige markten mogelijk geremd doordat er onvoldoende aanbod beschikbaar is. De huurprijzen zullen naar verwachting stabiel blijven. In segmenten van de bedrijfsruimtemarkt waar krapte is, bestaat nog ruimte voor een lichte stijging van de huurprijzen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?