Vastned Jaarresultaten 2019

0

Portefeuille bijna volledig verhuurd; verwachte groei direct resultaat 2020.

Hoofdpunten:

  • Direct resultaat 2019 van € 2,03 per aandeel, in lijn met verwachting
  • Bezettingsgraad sterk gestegen gedurende het jaar naar 98,0% eind 2019
  • Like-for-like brutohuurdaling van 3,0% met name als gevolg van de tijdelijke leegstand van Rue de Rivoli 118-120 in Parijs
  • Waarde van de gehele portefeuille nagenoeg stabiel (-0,8%)*
  • Clusters in Amsterdam uitgebreid met € 13,7 miljoen
  • Niet-strategische panden verkocht in Nederland en België voor € 12,1 miljoen
  • Loan-to-value-ratio eind 2019 van 41,6%, binnen de bandbreedte van 35%-45%
  • Dividendvoorstel voor FY 2019 van in totaal € 2,05 per aandeel, gelijk aan FY 2018
  • Groei verwacht van het direct resultaat 2020 naar € 2,05 – € 2,15 per aandeel, door verbeterde bezettingsgraad
  • Exclusief acquisities en desinvesteringen

Taco de Groot, CEO Vastned: “De kwaliteit van de portefeuille is gedurende het jaar verbeterd en de bezettingsgraad blijft onverminderd hoog met een portefeuille die nagenoeg geheel is verhuurd. We hebben de afgelopen zeven jaar door een consistente strategie een unieke portefeuille gecreëerd die ook in 2019 in staat is gebleken aantrekkelijke nieuwe huurders aan te trekken. De portefeuille van Vastned bestaat nu voor 83% uit highstreet winkelvastgoed in grotere Europese steden met historische centra en een sterke identiteit. De markt blijft uitdagend en de transitie van het retaillandschap zet zich door, maar met de transformatie van de portefeuille heeft Vastned op tijd ingespeeld op de huidige trend dat retailers het aantal winkels reduceren en zich meer focussen op de toplocaties in de grotere steden.

Het direct resultaat over 2019 van € 2,03 per aandeel is lager dan over 2018. Echter, gecorrigeerd voor de eenmalige bate in 2018, is het direct resultaat in 2019 stabiel ten opzichte van 2018. We zijn erg blij dat we JD Sports hebben aangetrokken als nieuwe huurder voor ons pand aan de Rue de Rivoli 118-120 in Parijs tegen marktconforme condities. Voor ons andere pand aan de Rue de Rivoli hebben we Skechers als nieuwe huurder kunnen contracteren. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar na het vertrek van Salvatore Ferragamo de retailer Sephora aan de Calle Serrano 36 in Madrid mogen verwelkomen. Wij trachten bij wederverhuur van onze panden het aandeel mode in onze portefeuille terug te brengen, omdat dit het minder sterke segment is binnen de retailmarkt in het algemeen. De hoge bezettingsgraad van onze portefeuille is het bewijs dat als je in een stad de juiste panden bezit, er op de lange termijn huur gegenereerd zal blijven worden. Dit is ook terug te zien in de nagenoeg stabiele waarde van de gehele portefeuille (-0,8%, exclusief acquisities en desinvesteringen).

Ondanks het lagere directe resultaat in 2019 ten opzichte van 2018, zijn wij van plan toch €2,05 per aandeel aan dividend uit te keren, gelijk aan het dividend over 2018. Wij vertrouwen erop dat de kwaliteit van onze portefeuille ervoor zorgt dat wij ook het komende jaar een sterk direct resultaat kunnen behalen. Onze focus blijft het handhaven van de hoge bezettingsgraad van onze portefeuille. Voor 2020 verwachten wij een groei in het direct resultaat naar € 2,05 – € 2,15 per aandeel. Deze stijging wordt naar verwachting met name veroorzaakt door de verhoogde gemiddelde bezettingsgraad ten opzichte van 2019, vanwege het contracteren van JD Sports voor de toplocatie aan de Rue de Rivoli in Parijs tegen marktconforme condities. Hoewel wij verwachten dat het capexniveau net als in voorgaande jaren laag zal blijven, zullen wij blijven investeren in historische steden om de functionele levensduur van panden te verlengen, te verduurzamen en bij te dragen aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van binnensteden.”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?