79% van wereldwijde flexibele ruimte is winstgevend, aldus Workthere

0

Volgens recent onderzoek van de flexibele-kantoorruimtespecialist Workthere is 79% van de wereldwijde flexibele kantoorruimte momenteel winstgevend als wordt gekeken naar het bedrijfsresultaat*. Maar wat is de drijvende kracht achter deze winstgevendheid? Workthere’s Flexmark, een nieuwe wereldwijde benchmark voor flexibele kantoorruimte, waarvoor onderzoek is gedaan onder aanbieders van flexibele kantoorruimte in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Vietnam, laat een verband zien tussen winstgevendheid en een hoger percentage aan privékantoren binnen flexibele ruimtes. Momenteel is volgens het onderzoek 65% van de winst toe te schrijven aan privékantoorruimte, tegenover 16% aan ruimtes voor coworking.

In lijn hiermee laten de onderzoeksresultaten zien dat van de flexibele kantoren waarvan 80% of meer van de ruimte is toegewezen aan privékantoren slechts 12% niet winstgevend is. Van die gevallen waarin minder dan 80% van de ruimte wordt gebruikt voor privékantoren blijkt volgens het onderzoek 32% niet winstgevend te zijn.

Daarnaast laat het onderzoek van Workthere een toename op jaarbasis zien van de bezettingsgraad van privékantoorruimte van 76% in 2018 naar 81% in 2019, terwijl de bezettingsgraad van ruimtes voor coworking steeg van 53% naar 60%. Grotere bedrijven, die voorheen vooral conventionele kantoorruimte huurden, zijn momenteel goed voor 13% van alle flexruimte. Bovendien zijn bij 44% van de flexibele kantoorruimte de grootste gebruikers goed voor 10-20% van de totale ruimte, en bij 8% van de kantoorruimte voor meer dan 50%. Gemiddeld bezet de grootste gebruiker 21%.

Jessica Alderson, analist internationaal onderzoek bij Workthere: “Momenteel zien we een gebrek aan balans tussen winstgevendheid en de toewijzing van ruimte. Gemiddeld is momenteel 53% van het totale oppervlak toegewezen aan privékantoren en goed voor 65% van de inkomsten, terwijl coworking 25% van de ruimte in beslag neemt maar slechts 16% van de inkomsten genereert. Aangezien het bedrijfsleven de komende jaren steeds meer oog zal krijgen voor de voordelen van meer samenwerking en efficiënter gebruik van ruimte en dus voor flexruimte zal kiezen, verwachten wij dat een deel van de coworkingruimte binnen flexibele kantoren zal worden omgezet in privékantoren, zodat er beter aan de vraag wordt voldaan en de winstgevendheid wordt vergroot.”

Workthere benadrukt dat er geen duidelijk verband is tussen een gediversifieerde inkomstenstroom en winstgevendheid, hoewel aanbieders bijvoorbeeld wel een café of verhuurruimte voor evenementen zouden kunnen toevoegen om de winstgevendheid te vergroten.

Ed Bouterse, Europees hoofd van Workthere, voegt daaraan toe: “Ondanks de recente berichtgeving over de uitdagingen waarmee de coworkingsector te maken heeft, komen wij tot de conclusie dat een aanzienlijke meerderheid van de flexruimte op internationaal niveau winstgevend is. Gemiddeld hebben bedrijven anderhalf jaar nodig om een normale bezettingsgraad te bereiken en in de huidige markt hebben wij een algemene toename gezien van de bezettingsgraad bij aanbieders van 76% naar 81%. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de ongekend hoge vraag naar kantoorruimte in 2017 en 2018, waaraan pas na verloop van tijd kon worden voldaan. Dit sluit aan op de bevinding uit ons onderzoek dat 38% van de flexibele kantoorruimte die korter dan anderhalf jaar open is niet winstgevend is als wordt gekeken naar het bedrijfsresultaat, in vergelijking met slechts 14% van de ruimte die langer dan anderhalf jaar open is, hoewel ‘survivorship bias’ hier mogelijk een rol bij speelt.”

*Workthere definieert bedrijfsresultaat als inkomsten minus bedrijfskosten. Daarbij worden waardevermindering, afschrijvingen, rente betaald op schulden en belastingen niet meegenomen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?