Office App: Nederlandse werknemer koploper AI op de werkvloer

0

Happy Office Life rapport legt de meest invloedrijke pijnpunten van de moderne werknemer bloot.

Uit nieuwe bevindingen blijkt een behoefte aan door technologie aangedreven oplossingen op de werkvloer. Volgens het Happy Office Life rapport, uitgevoerd door Office App, staan Nederlandse werknemers het meest open voor deze innovaties.

Het onderzoek heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de houding van werknemers ten opzichte van technologische hulpmiddelen op de werkvloer. Hiervoor werden ruim 2200 werknemers in Europa en Noord-Amerika ondervraagd over hun voorkeuren en meningen over technologie op de werkplek, met als doel om de over het hoofd geziene problemen, waarmee ze dagelijks te maken hebben, te ontdekken. De respondenten varieerden van starters tot leidinggevenden van 18 tot 54 jaar.

Nederlandse werknemers bleken het meest vatbaar te zijn voor AI en Advanced Analytics: 85% van de respondenten was van mening hun werkervaring hiermee te kunnen verbeteren. Ze worden op de voet gevolgd door andere Noord-Europese landen zoals Denemarken met 82% en Finland met 81%. Noord-Amerika daarentegen belandt onderaan met slechts 45% van de Verenigde Staten en 38% van de Canadese respondenten die geloven in de noodzaak van AI.

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat werknemers graag technologie in hun werkende leven zouden integreren. 92% is zelfs van mening dat technologie en innovatie belangrijk zijn om een betere werkomgeving te creëren. Hoewel 99% van de leidinggevenden van mening is dat hun werknemers een grote invloed hebben op het succes het het bedrijf, bleken ze het meest los van de werkelijkheid te staan. De kloof tussen belang en werkelijkheid was veel groter voor zowel starters als managers. Medewerkers van corporate organisaties zijn, in vergelijking met hun coworking en multitenante tegenhangers, ook het minst betrokken.

De meeste werknemers waren het erover eens dat fysieke ruimte en sfeer de meest belangrijke factoren zijn die invloed hebben op hun prestaties. “Omdat Nederland zich blijft ontwikkelen tot een van de voorlopers op het gebied van tech, is het belangrijk dat onze kantoren voldoen aan de verwachtingen van de professionals die er gebruik van maken”, zegt Paul Tholens, Head of Sales Benelux van Office App, “Aan de hand van dit rapport kunnen vastgoedbeheerders beslissingen maken op de door data verkregen inzichten, om zo gezondere en fijnere werkplekken te creëren, die daadwerkelijk ondersteunen in de productiviteit van de medewerkers”.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?