Cofinimmo versterkt haar team in Nederland

0

Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties heeft ze als permanent doel hoogwaardige zorg-, leef- en werkruimten ter beschikking te stellen (‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’). Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo de voorbije maanden haar leiderspositie in Europees zorgvastgoed geconsolideerd.

De Groep investeert sinds 2012 in Nederland en bezit er momenteel 39 activa in haar zorgvastgoedsegment, met een totale reële waarde van ongeveer 290 miljoen EUR. De huidige Nederlandse zorgvastgoedportefeuille omvat het volledige zorgspectrum, gaande van eerstelijnszorgcentra tot klinieken en woonzorginstellingen.

Om haar groei op de Nederlandse markt verder te zetten, versterkt Cofinimmo het Nederlandse team. Kees Zachariasse zal vanaf 01.03.2020 bij Superstone (een 100%-dochtervennootschap van Cofinimmo NV) de rol van Managing Director Nederland op zich nemen. In deze hoedanigheid zal hij samen met een team van vier leden de bestaande Nederlandse zorgvastgoedportefeuille beheren en dankzij zijn jarenlange ervaring de ambitieuze doelstelling waarmaken om deze portefeuille verder te ontwikkelen.

Kees werkt sinds 2002 bij Deloitte Financial Advisory Services, waar hij als real estate partner klanten adviseerde bij koop- of verkoop van vastgoedobjecten, – portefeuilles of aandelenbelangen in bouw- en vastgoedbedrijven en (her)financiering van vastgoed. Hij startte zijn carrière in 1988 bij Arthur Andersen in Audit en Corporate Finance.

Kees zal de taken overnemen die tot nu toe, onder toezicht van Sébastien Berden, COO Healthcare, werden verzorgd door Wim Van De Velde. Deze laatste nam gedurende 10 jaar de rol van Business Unit Manager Nederland bij Cofinimmo NV op zich en heeft in deze hoedanigheid een aanzienlijke bijdrage geleverd bij de uitbouw van de Nederlandse zorgvastgoedportefeuille van de Groep. Hij zal binnen Cofinimmo NV de overstap maken naar het Developmentteam onder toezicht van Yeliz Bicici, COO Offices. Met zijn uitgebreide expertise in zorgvastgoed is Wim een belangrijke aanwinst voor deze afdeling, die zich niet alleen zal toespitsen op kantoren maar ook op zorgvastgoed.

Jean-Pierre Hanin, CEO van Cofinimmo: “Onze activiteit in het Nederlandse zorgvastgoed is de laatste jaren flink toegenomen. In 2020 hebben wij de ambitie om ons nog beter op de Europese, en bijgevolg ook de Nederlandse zorgkaart te plaatsen door middel van een investeringsbeleid met aandacht voor kwalitatieve, duurzame gebouwen. Vandaag zijn wij zeer verheugd met de komst van Kees die een zeer uitgebreide ervaring en expertise in vastgoedtransacties heeft opgebouwd en wensen hem en het hele Nederlandse team veel succes toe met de uitbouw van ons ambitieus groeiplan in één van onze thuismarkten.”

Over Cofinimmo:
Al meer dan 35 jaar verwerft, ontwikkelt en beheert Cofinimmo huurvastgoed. De vennootschap bezit een portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Spanje, met een waarde van ongeveer 4,2 miljard EUR. Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, waar de gebruikers rechtstreeks voordeel uit halen. ‘Caring, Living and Working – Together in Real Estate’ is de uitdrukking van deze missie. Dankzij haar expertise heeft Cofinimmo een zorgvastgoedportefeuille van ongeveer 2,4 miljard EUR opgebouwd in Europa.

Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, biedt Cofinimmo diensten aan haar huurders aan en beheert zij haar portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel, Parijs, Breda en Frankfurt.

Cofinimmo is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het REIT-stelsel in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Haar activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische toezichthouder.

Op 31.12.2019 bedroeg de totale beurskapitalisatie van Cofinimmo ongeveer 3,4 miljard EUR. De vennootschap past een investeringsbeleid toe dat gericht is op het aanbieden van een maatschappelijk verantwoorde langetermijninvestering met laag risico die een regelmatig, voorspelbaar en groeiend dividend genereert.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?