Samenstelling raad van commissarissen BAM

0

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv is voornemens de heer R. Provoost voor te dragen om op 6 november 2019 door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een termijn die afloopt aan het eind van de algemene vergadering in 2023. Deze voordracht houdt verband met de vacature die is ontstaan door het aftreden van ir. K.S. Wester als lid van de raad van commissarissen (zoals gemeld op 20 februari 2019) vanwege het aflopen van zijn tweede vierjarige benoemingstermijn.

Rudy Provoost (1959, Belgische nationaliteit) was tussen 2011 en 2016 CEO en bestuursvoorzitter van de Rexel Groep, een in Frankrijk op de beurs genoteerde internationale onderneming, die is gespecialiseerd in de professionele distributie van elektrotechnische benodigdheden en oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële gebouwen en toepassingen. Voordat hij bij Rexel in dienst trad, was hij van 2000 tot 2011 werkzaam bij Koninklijke Philips. Daar werd hij in 2006 lid van de raad van bestuur en benoemd als CEO van Philips Consumer Electronics, en drie jaar later als CEO van Philips Lighting. Voor zijn start bij Koninklijke Philips vervulde hij diverse Europese managementfuncties en leidinggevende posities bij Whirlpool, Canon en Procter & Gamble. Hij behaalde een masterdiploma in psychologie aan de Universiteit Gent in 1982 en een masterdiploma in bedrijfsmanagement bij Vlerick Business School in 1983.

Rudy Provoost is momenteel lid van de raad van commissarissen van Randstad, de op de Nederlandse beurs genoteerde internationale aanbieder van HR-diensten, alsook lid van de raad van bestuur en voorzitter van het Strategisch Comité van Elia, de beursgenoteerde transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet, en lid van de raad van bestuur van Vlerick Business School. Verder is hij ook actief als managementconsultant en strategisch adviseur.

Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen: ’Ik ben zeer blij dat we Rudy Provoost kunnen voordragen als lid van onze raad. Hij beschikt over uitgebreide leidinggevende en bestuurlijke ervaring bij beursgenoteerde bedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en daarbuiten. Bij Philips Lighting en bij Rexel, beide toonaangevende spelers in de bouwsector, heeft hij kennis en ervaring opgedaan met het leveren van technische ondersteuning en logistieke diensten en met de processen en procedures omtrent aanbestedingen en projectbeheer. Wij verheugen ons op de samenwerking met hem.’

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?