Intensief overleg met huurders leidt tot gedragen nieuwbouwplan Uitgeest

0

Woningen J.E. de Witstraat e.o. worden vervangen door nieuwbouw.

Kennemer Wonen gaat de 54 boven- en benedenwoningen aan de J.E. de Witstraat, Hogeweg en Middelweg in Uitgeest vervangen voor nieuwbouw. Afgelopen dinsdag was er een inloopbijeenkomst waar de plannen werden gepresenteerd aan bewoners en omwonenden. De inloopavond werd drukbezocht en er klonken veel positieve geluiden. Met de bouw van deze betaalbare huurwoningen draagt Kennemer Wonen bij aan de verduurzaming van haar woningbezit en verbetert de toegankelijkheid en het wooncomfort van de woningen voor de huurders. De nieuwbouw bestaat uit een combinatie van 28 driekamerappartementen en 26 kleine eengezinswoningen.

Energiezuinig en comfortabel wonen
In 2011 heeft Kennemer Wonen onderzoek laten doen naar de technische staat van de woningen. De woningen zijn ruim 70 jaar oud en voldoen niet meer aan de huidige maatstaven. Ze bevatten asbest, zijn niet goed geïsoleerd (energie, geluid) en daarnaast zijn de bovenwoningen minder goed toegankelijk voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. De woningen die straks gebouwd worden, zijn duurzaam, groter, toekomstbestendig en bieden meer wooncomfort voor de huurder. Op de daken worden zonnepanelen aangebracht en er wordt extra isolatieglas geplaatst. De woningen krijgen geen gasaansluiting.

Samenwerking Klankbordgroep
Vanaf september worden er individuele gesprekken gevoerd met de bewoners. In 2019 en 2020 wordt er vervangende woonruimte voor de bewoners gezocht en starten de benodigde vergunningstrajecten. De planvorming en het sociaal plan zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een Klankbordgroep. Voorzitter van de Klankbordgroep Corine de Birk: “De overleggen die we hebben gehad met Kennemer Wonen en FKG Architecten waren intensief maar er is naar ons geluisterd en we zijn serieus genomen. We beseffen dat het traject impact heeft op de bewoners maar we gaan er het beste van maken.” De klankbordgroep heeft zich ook hard gemaakt om het groen in de omgeving terug te laten komen. Dit is ook terug te zien in het plan. Onder andere vogelkasten, vleermuiskasten en groene hagen en struiken krijgen een plek bij de nieuwbouw.

Planning
Als alles voorspoedig verloopt verwacht Kennemer Wonen in 2021 te kunnen starten met de sloop en de uitvoering van de nieuwbouw. Het duurt ongeveer anderhalf tot twee jaar voordat de nieuwbouw gereed is, waarna het project in 2022 wordt opgeleverd.

Kennemer Wonen verhuurt, verbetert en bouwt betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor met name de sociale doelgroep in de regio Noord-Kennemerland. Onze missie is voldoende goede huurwoningen met passende woonlasten in gevarieerde wijken voor onze klanten van nu en in de toekomst. Omdat wij vinden dat iedereen een thuis moet hebben in een gevarieerde leefomgeving. Daaraan werken we samen met (toekomstige) bewoners, huurdersorganisaties, gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties en marktpartijen. Onze medewerkers doen dit met plezier vanuit sociale betrokkenheid.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?