Vastned Halfjaarverslag 2019

0

Solide resultaat in uitdagende marktomstandigheden.

Hoofdpunten H1 2019

 • JD Sports aangetrokken voor Rue de Rivoli 118-120; Skechers vervangt GAP op Rue de Rivoli 102; nieuwe huurovereenkomst gesloten met UGG voor Rue Vieille du Temple 26 in Parijs
 • Aandeleninkoopprogramma afgerond van in totaal € 34,7 miljoen in 2018 en 2019
 • Rentederivaten afgesloten tegen marktconforme condities
 • Bezettingsgraad van de portefeuille gedaald naar 93,1% per eind juni 2019, voornamelijk door leegstand Rue de Rivoli 118-120 in Parijs
 • Like-for-like-brutohuurdaling van de portefeuille 2,3%, door leegstand Rue de Rivoli 118-120 in Parijs
 • Beperkte waardedaling van de portefeuille van € 6,1 miljoen*
 • Clusters in Amsterdam uitgebreid met € 10,8 miljoen; enkele niet-strategische panden verkocht in Nederland en België voor € 6,4 miljoen
 • Direct resultaat H1 2019 € 0,96 per aandeel; indirect resultaat H1 2019 € 0,48 per aandeel negatief
 • Verwacht direct resultaat 2019 aan onderkant range van € 2,00 – € 2,10 per aandeel, voornamelijk door leegstand Rue de Rivoli 118-120 in Parijs
 • Verwacht totaaldividend 2019: € 2,05 per aandeel; interim-dividend H1 2019 € 0,58 per aandeel
 • Exclusief acquisities en desinvesteringen

We zijn verheugd dat we drie nieuwe huurtransacties hebben gesloten in Parijs. We hebben vorige week overeenstemming bereikt met de toonaangevende retailer van sneakers en sportkleding, JD Sports, voor ons pand Rue de Rivoli 118-120 en daarnaast hebben we een van de snelst groeiende schoenenretailers, Skechers, aangetrokken ter vervanging van GAP op de Rue de Rivoli 102. Naar verwachting zullen beide winkels na een verbouwing in het voorjaar van 2020 respectievelijk tegen het einde van 2019 hun deuren openen. Tevens hebben wij met UGG een nieuwe overeenkomst gesloten voor ons pand Rue Vieille du Temple 26.

Naast deze nieuwe huurovereenkomsten hebben wij de kwaliteit van onze portefeuille verder verbeterd door de uitbreiding van de clusters in Amsterdam en door de verkoop van enkele niet-strategische panden in Nederland en België. Ook hebben wij onze financieringsstructuur verder geoptimaliseerd door vervanging van bestaande leningen door een langlopende obligatielening bij Pricoa Capital Group en doordat wij bestaande rentederivaten hebben afgewikkeld en nieuwe rentederivaten hebben afgesloten tegen gunstigere voorwaarden.

De gehele portefeuille heeft behoudens de Rue de Rivoli 118-120 in Parijs goed gepresteerd in H1 2019, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. We zagen de waarde van onze vastgoedportefeuille stabiliseren. Onze focus ligt op het behouden van een hoge bezettingsgraad en het verder optimaliseren van de portefeuille. Wij verwachten dat het directe resultaat voor 2019 zal uitkomen aan de onderkant van de range van € 2,00 – € 2,10 per aandeel, voornamelijk door de leegstand van de Rue de Rivoli 118-120 in Parijs. Ook verwachten wij een stabiel totaaldividend van € 2,05 per aandeel voor 2019 te kunnen uitkeren. In lijn met ons dividendbeleid zullen wij hiervan een interimdividend uitkeren van € 0,58 per aandeel, wat gelijk is aan 60% van het direct resultaat over het eerste halfjaar.

Taco de Groot, CEO Vastned

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?