Pim van den Berg treedt toe tot raad van commissarissen van LATEI

0

LATEI Holding B.V. maakt bekend dat de heer P. van den Berg met ingang van 1 juli jl. als lid is toegetreden tot de raad van commissarissen. Per diezelfde datum treedt de heer J.H.R. (Ruud) Bergh terug als voorzitter van de RvC. Het voorzitterschap wordt overgenomen door de heer J.G.C.M. Schuyt.

Met de Amersfoortse Pim van den Berg krijgt de RvC van LATEI opnieuw een zeer ervaren en deskundige bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling.

Pim van den Berg was namens D66 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Hij had de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie.

Voordat hij geïnstalleerd werd als gedeputeerde was hij sinds 2011 wethouder voor D66 in Amersfoort. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende waterschappen en het toenmalige ministerie van VROM.

Na zijn toetreding zal de RvC van LATEI Holding B.V. bestaan uit de heer J.G.C.M. (Jim) Schuyt, C.E.C. (Carel) de Reus en de heer P. (Pim) van den Berg.

Het bestuur en de RvC van LATEI zijn de heer Ruud Bergh bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als lid en voorzitter van de RvC.

LATEI is een solide ontwikkelaar en ontwikkelt al meer dan 25 jaar woningen in centraal Nederland. Dat doen zij samen met de klant in plaats van voor de klant. LATEI is hierbij de regisseur van het ontwikkelproces. Met een compact team van gedreven, professionele klant- en resultaatgerichte medewerkers ontwikkelen ze duurzame woon- en leefomgevingen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?