VGM NL en NVM: Huurstijging vlakt af ondanks grote vraag naar vrije sector huurwoningen

0

De krapte op de woningmarkt blijft zichtbaar in de vrije sector huurmarkt. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Dit tekort aan woningen is de drijfveer achter de prijsstijgingen. Wel zet de trend van 2018 zich door en is de prijsstijging minder dan de voorgaande jaren. Dit blijkt uit de vrije sector huurmarktcijfers over de eerste helft van 2019 in de marktrapportage ‘Transparantie in de verhuurmarkt van VGM NL en NVM’.

De gemiddelde vierkante meter transactieprijs van de huurwoningen in de vrije sector is in de eerste helft van 2019 opnieuw gestegen. Nieuwe huurders betalen gemiddeld in Nederland 11,58 per m². Dat betekent een stijging van 5,4% ten opzichte van de prijzen van een jaar eerder. De stijging van de absolute huurprijs ten opzichte van een jaar eerder was met 4,4% iets minder groot. De gemiddelde transactiehuurprijs bedroeg het afgelopen halfjaar 1.088 euro. Regionale verschillen blijven groot. Zo lag de gemiddelde vierkante meter transactieprijs in Friesland op 8,50 euro, terwijl deze in Noord-Holland is gestegen tot boven de 16 euro, met name door de invloed van Amsterdam.

In veel steden is in de vrije sector huurmarkt sprake van nieuwbouw. Er worden veel woningen aan de voorraad toegevoegd en dat is ook hard nodig. Nog steeds staan mensen in de rij en is er voor te weinig mensen een passende (huur)woning beschikbaar. Echter, door de huidige ontwikkelingen in regelgeving en de situatie in de bouwsector verwachten we dat er een einde komt aan het volume van opgeleverde nieuwbouwwoningen nog voordat het tekort aan woonruimte is opgelost.

Kleinere woningen
Ger Jaarsma, voorzitter van makelaarsvereniging NVM: “Het rapport laat zien dat de gemiddelde prijzen minder hard stijgen dan de gemiddelde prijzen per vierkante meter. Dat komt doordat de opgeleverde woningen vaak ook kleiner zijn dan de jaren ervoor. Er wordt kleiner gebouwd. Die woningen gaan nu nog als warme broodjes over de toonbank, maar de vraag is voor hoelang. Het aanbod is te eenzijdig en volgens mij ook (te) duur voor wat je ervoor krijgt. Op de korte termijn bieden deze appartementen soelaas maar ik vraag me af wat deze woningen op de langere termijn zullen doen. Ook maak ik me zorgen over de woningmarkt als geheel. We zien de plannen opdrogen, onder andere door maatregelen zoals lokale huisvestingsverordeningen. Op de korte termijn is er maar één remedie voor de krapte op de woningmarkt: bijbouwen!”

Schakel tussen sociale huur en kopersmarkt
“De vrije huursector is de schakel tussen de sociale huur en de kopersmarkt”, vertelt Eric Verwey, voorzitter van VGM NL. “Verdien je teveel voor een sociale huurwoning en wil of kun je niet kopen, dan kun je in de vrije huursector terecht voor een passende woning. Echter, nu er hier steeds meer sturende regelgeving van kracht wordt, zien we de animo van private partijen om te investeren teruglopen. Een reëel lange termijn rendement op de investering moet niet in het geding komen. Het beperken van de vrije markt zal averechts werken. Er wordt wel eens gedacht dat institutionele beleggers en particuliere verhuurders onderdeel van het probleem zijn maar zij zijn juist een deel van de oplossing!”

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?