Eén jaar Regionaal ontwikkelprogramma

0

Vorige zomer stemde het Kabinet in met het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP): een gebiedsgerichte aanpak om met het rijksvastgoed kabinetsdoelen zoals woningbouw, arbeidsparticipatie en duurzaamheid te ondersteunen. Staatssecretaris Knops informeert vandaag de Tweede Kamer over de voortgang van de lopende ROP-projecten en de stappen die het Rijksvastgoedbedrijf het afgelopen jaar met de samenwerkingspartners heeft gezet. Ook kondigt hij de routekaart voor verduurzaming van de kantorenportefeuille aan.

ROP-projecten
In de Kamerbrief staat per ROP-project beschreven welke stappen er dit jaar zijn gezet en wat de ambities voor het komende jaar zijn. Staatssecretaris Knops: “Er is samen met betrokken partijen voortvarend en met veel energie aan de projecten gewerkt.” Succesvolle projecten kunnen als voorbeeld dienen voor andere. “Door in samenwerking gebruik te maken van nieuwe inzichten en technieken kunnen vervolgens elders in het land vergelijkbare projecten worden opgestart. Door de aanpak van succesvolle projecten te kopiëren en op te schalen, wordt er massa gemaakt.”

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd voor de acht lopende ROP-projecten. De belangrijkste bevindingen uit het rapport worden meegenomen in een afwegingskader. Knops: “Ik wil het rentmeesterschap een centrale plek geven in de afwegingen die bij huidige en toekomstige ROP-projecten spelen. Zodat niet alleen het financiële maar ook het maatschappelijke rendement meetelt.”

Routekaarten duurzaamheid
Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt zogenoemde ‘routekaarten’ voor de verduurzaming van het rijksvastgoed. Knops: “De transitie naar een CO2-arme vastgoedportefeuille is een proces van lange adem. De routekaarten zijn gericht op het behalen van de lange termijn doelen en bieden tegelijkertijd een handelingsperspectief voor de dagelijkse vastgoedpraktijk van nu.”

Voor de rijkskantoren is de routekaart nu gereed, voor de overige gebouwen en terreinen zijn de routekaarten in ontwikkeling. De routekaartenaanpak gaat uit van een slimme mix van maatregelen, zoals energiebesparing en het participeren in gebiedsgerichte warmteoplossingen. De resterende energievraag wordt zo groen mogelijk ingekocht. Het Rijk stuurt op een kantorenportefeuille met een gemiddeld energielabel A+/++ in 2050.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?