IVBN: Woningzoekenden in Den Haag nóg verder van huis door aangenomen Huisvestingsverordening

0

Gisteravond heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met een herziening van de Huisvestingsverordening waarmee een eerste regulering van het vrije middenhuursegment een feit is. IVBN heeft namens haar leden herhaaldelijk bezwaar gemaakt en waarschuwt dat deze verordening veel teleurstelling, frustratie en commotie gaat opleveren, zowel onder huurders als onder verhuurders. Een bijdrage aan het oplopende tekort aan huurwoningen én de betaalbaarheid voor huurders wordt hiermee allerminst geleverd. IVBN stelt dat deze problemen alleen via de nieuwbouw kunnen worden aangepakt door wederzijdse afspraken tussen professionele lange termijn investeerders en gemeenten. Met deze Huisvestingsverordening raken woningzoekenden in Den Haag nóg verder van huis.

Door de keuze om huurwoningen tot aan 185 punten onder regulering te laten vallen, wordt een heel groot deel van de vrije sector huur in Den Haag onder een vergunningsplicht gebracht. De verordening regelt dat deze huurwoningen aan inkomens tot € 57.000 (alleenstaanden) of € 67.000 (huishoudens bestaande uit 2 personen of meer) moeten worden toegewezen. Hiermee vergroot de Haagse politiek de betaalbaarheidsproblematiek binnen haar eigen gemeente omdat vrije sectorhuurwoningen, ongeacht hun puntenaantal, op markthuur worden verhuurd. Institutionele beleggers exploiteren huurwoningen voor alle inkomenscategorieën, maar door deze maatregel worden zij verplicht duurdere huurwoningen aan woningzoekenden met een ontoereikend inkomen te verhuren. IVBN-directeur Frank van Blokland: “Er is hier sprake van een beleidsmaatregel met grote negatieve gevolgen voor de lokale woningmarkt van Den Haag”.

IVBN heeft de Haagse gemeenteraad geadviseerd om twee bepalingen toe te voegen aan de verordening in een poging de schade te beperken. Ten eerste bepleitte IVBN dat er een uitzondering moet worden gemaakt voor nieuwbouwcomplexen waarbij woningbeleggers met de gemeente afspraken maken over bijvoorbeeld huurniveaus en het beschikbaar stellen van de huurwoningen voor specifieke doelgroepen. Als tweede punt heeft IVBN ervoor gepleit alle reeds geliberaliseerde huurwoningen die eerder al verhuurd zijn geweest voor een markthuur boven de € 1.000,- van deze verordening uit te zonderen. Met het afwijzen van deze constructieve bijdrage van IVBN is in Den Haag het risico ontstaan dat professionele lange termijn beleggers hun nieuwbouw noodgedwongen moeten temporiseren, in plaats van verder opvoeren.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?