Savills Student Housing Ranking: Den Haag meest interessant voor beleggers

0

Volgens de vandaag door internationale vastgoedadviseur Savills gepubliceerde ’Savills Student Housing Ranking’ biedt Den Haag dit jaar de beste kansen voor beleggers die willen investeren in studentenhuisvesting. De stad is ten opzichte van vorig jaar maar liefst 15 plekken gestegen en is daarmee behalve aanvoerder van de lijst, tevens de hardste stijger.

Grootste tekort in universiteitssteden én Den Haag
Waar voorheen alleen universiteitssteden de studentenpopulatie zag groeien, breekt Den Haag deze trend. Ondanks het ontbreken van een eigen universiteit, zal het aantal studenten in Den Haag fors toenemen. De verklaring hiervoor is de groei van de Universiteit Leiden campus in Den Haag, waarvan studenten nu officieel in Den Haag staan geregistreerd.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy, licht toe: “Als gevolg van de studentengroei in de universiteitssteden en in Den Haag, zal ook de druk op de studenthuisvestingmarkt verder toenemen. De grootste tekorten – met meer dan 5.000 studenteneenheden – worden verwacht in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dit valt te verklaren door enerzijds de groeiende vraag en anderzijds het beperkt aantal nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen verschillen echter sterk per stad; zo neemt het aantal nieuwe ontwikkelingen in Leiden met 51% toe, terwijl de pijplijn in Enschede met 62% is gekrompen.”

Studentenhuisvesting blijft interessant voor beleggers
De tekorten zorgen ervoor dat beleggen in studentenhuisvesting interessant blijft. Na een verwachte daling van het investeringsvolume in 2017, zijn de investeringen in 2018 gestegen met meer dan 50% tot meer dan € 420 miljoen. Daarbij verschuiven de netto aanvangsrendementen steeds verder in de richting van de traditionele woningmarkt.

Bas Wilberts, Head of Alternative Investments bij Savills, vult aan: “Niet alleen door de tekorten is studentenhuisvesting een interessante beleggingscategorie, maar ook doordat de huurprijzen in het afgelopen jaar met maar liefst 6,7% zijn gestegen. Het algehele sentiment is dat de markt volwassen wordt en daarmee verschuift van een value add product naar een core+ / core product. Daarnaast bieden nieuwe verdienmodellen, waaronder micro-living en branded-living, in combinatie met sterke exploitatie concepten de mogelijkheid om extra rendement te realiseren.”

Savills Student Housing Ranking geeft de verwachte krapte binnen de studentenhuisvestingsmarkt aan in de verschillende steden

Savills Student Housing Ranking 2019
De Savills Student Housing ranking is tot stand gekomen door de (toekomstige) vraag en het (toekomstige) aanbod te beoordelen op een vijftal elementen: de verandering van de pijplijn, het actuele en het toekomstige tekort per student, de pijplijn in relatie tot het aantal studenten en huurprijsontwikkeling. Een hoge ranking geeft aan dat er krapte in de markt is, of de krapte die aanwezig is verder toeneemt. Een krappere markt, met een hoge vraag en beperkt (nieuw) aanbod biedt kansen voor beleggers in deze steden.

Download het volledige rapport ‘Spotlight: Student Housing in the Netherlands – from niche specialism to full-fledged segment’ hier.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?