Savills: Beleggers vinden de weg naar goed bereikbare secundaire locaties

0

Volgens het vandaag door internationale vastgoedadviseur Savills gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Market in Minutes – The Netherlands June 2019’ is Nederland momenteel één van de meest gewilde vastgoed beleggingslocaties. Met een beleggingsvolume van circa 4 miljard euro in het eerste kwartaal is het jaar 2019 sterk begonnen. Volgens Savills is de markt is nog niet over het hoogtepunt heen en zal dit jaar bovengemiddeld eindigen, met een investeringsvolume van 17 tot 18 miljard euro. Door gebrek aan beschikbaar product in prime locaties wordt het speelveld van zowel gebruikers als investeerders uitgebreid naar secundaire locaties buiten de grote steden.

Goed bereikbare secundaire locaties presteren goed
Met name op prime locaties in de G4 steden is gebrek aan beschikbare kantoormeters en blijft de vraag hoog. In Q1 2019 lag het opnameniveau van kantoren op circa 470.000 m²; dit resulteerde in een gemiddeld leegstandsniveau van 12,5%; een afname van 1,5% ten opzichte van Q1 2018.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills, zegt: “Door onder andere het beperkte aanbod op prime locaties, zien we de vraag naar kantoorruimte op secundaire locaties toenemen. De secundaire steden waar de vraag het hardst stijgt, hebben met elkaar gemeen dat er in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd is in infrastructuur. Zwolle is hier een goed voorbeeld van; de flinke investeringen in infrastructuur hebben bijgedragen aan de significante toename van het opnamevolume (185,3%). Anderzijds zien we dat in een vergelijkbare stad als Apeldoorn – waar nauwelijks is geïnvesteerd in infrastructuur – de opname achterblijft (18,8%). Waar huren op prime locaties blijven stijgen door de toenemende vraag, zijn nu ook de eerste signalen van huurgroei zichtbaar op secundaire locaties.”

De ontwikkelingen in de gebruikersmarkt vertalen zich inmiddels ook in resultaten op de beleggersmarkt. Ondanks het tekort, blijven primaire locaties het goed doen en laten ze een stabiele groei zien. Zo groeide het beleggingsvolume in Amsterdam in de afgelopen drie jaar met 13%. In steden als Zwolle (+158%), Breda (+143%) en Amersfoort (+280%) was een fors grotere groei waarneembaar.

Jan de Quay, Head of Investments bij Savills in Nederland, legt uit: “Deze opvallende stijgingen worden vanzelfsprekend veroorzaakt door het algehele stabiele klimaat in Nederland en door het gebrek aan kwalitatief aanbod in de primaire steden. Echter zien wij in toenemende mate dat beleggers zich ook focussen op alternatieve locaties met een goede bereikbaarheid. In dergelijke steden werken investeringen in infrastructuur als een katalysator voor beleggingen.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?