IVBN roept politici op te kijken hoe het woningaanbod vergroot kan worden

0

IVBN-directeur Frank van Blokland signaleert dat veel politici gefocust zijn op korte termijn maatregelen om de schaarste op de woningmarkt te herverdelen. Zij zetten helaas niet in op een aanpak om het aanbod structureel te vergroten door beschikbaar kapitaal naar de woningmarkt te verleiden. Van Blokland: “Hun beleid richt zich op het proberen te voorkomen van excessen, die in een krappe markt door sommige verhuurders worden veroorzaakt. Regulering werkt echter contraproductief en zorgt juist voor mínder in plaats van méér investeringen, zowel in de nieuwbouw als in bestaande huurwoningen. Die keuze zorgt er voor dat professionele lange termijn investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, worden weggejaagd in plaats van gestimuleerd om hun beschikbare kapitaal in te zetten om de oplopende tekorten aan huurwoningen aan te pakken. De politiek moet afzien van contraproductieve en desastreuze ingrepen in het huurwoningbeleid via het aanbrengen van een noodknop voor middenhuursegment, een (té) drastische beperking van het WOZ-aandeel in het WWS-puntensysteem en/of het misbruiken van lokale huisvestingsverordeningen om in te grijpen in de huurniveaus.”

Op 4 juni a.s. staat bijvoorbeeld gepland het Algemeen Overleg Woningcorporaties; de Evaluatie van de Woningwet en tussen Aedes en Woonbond gesloten Sociaal Huurakkoord. Vóór het zomerreces volgen nog meer belangrijke debatten. Het huisvesten van middeninkomens staat politiek centraal, wat een extra probleem is geworden juist door zwaardere regels bij de hypotheekverstrekking en door extra regels bij de toegang tot de sociale huursector. Vervolgens dreigt de politiek echter met regulering van het al veel te kleine vrije sector huursegment tussen de koopsector en de sociale huurvoorraad. Overigens woont meer dan de helft van de middeninkomens in een koopwoning.

IVBN roept de woordvoerders in de Tweede Kamer lokale wethouders te gaan overtuigen om passende grondprijzen te rekenen die nieuwbouw voor middeninkomens mogelijk maken. De problematiek op de Nederlandse woningmarkt is immers alleen constructief aan te pakken door de nieuwbouw centraal te stellen en door naar “the big picture” te kijken, namelijk om de investeringsmogelijkheden van institutionele beleggers te benutten. Directeur Frank van Blokland: “We staan aan de vooravond van belangrijke besluiten die in de Tweede Kamer genomen moeten worden over de toekomst van onze woningmarkt. Hopelijk ziet de politiek in dat wettelijke regulering van het vrije huursegment, in welke vorm dan ook, serieuze lange termijn beleggers van de woningmarkt wegjaagt”.

IVBN wijst op het record aan investeringskapitaal dat benut kan worden om de huurwoningmarkt langdurig aan te jagen. Institutionele beleggers spelen als onmisbare samenwerkingspartners van lokale overheden een steeds prominentere rol. Zij dragen actief bij aan inclusieve steden waar de vraag naar middenhuurwoningen wordt gecombineerd met een goed voorzieningenniveau, in een toekomstbestendige mix van functies (wonen, werken, winkelen). Institutionele beleggers vervullen een belangrijke trekkersrol om het midden-huursegment te vergroten en werken daarmee complementair aan woningcorporaties die investeren in de sociale huurvoorraad.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?