Jessie Bekkers-van Rooij vertrekt bij Woonstichting SSW in Bilthoven

0

Directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij vertrekt per 1 juli 2019 bij Woonstichting SSW in Bilthoven. Dit vanwege haar benoeming als directeur-bestuurder bij woningcorporatie Laurentius in Breda. Deze uitdaging – dichter bij huis – is in de afgelopen periode op haar pad gekomen.

Jessie Bekkers-van Rooij heeft vanaf juli 2015 sturing gegeven aan de verdere professionalisering van SSW. De Raad van Commissarissen en medewerkers van SSW hebben veel waardering voor de geboekte resultaten en voor de wijze waarop Jessie invulling heeft gegeven aan haar rol als directeur-bestuurder. Zij respecteren haar besluit om een volgende stap in haar loopbaan te zetten en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

De Raad van Commissarissen start op korte termijn met de werving van een nieuwe directeur-bestuurder voor SSW. Gezien de tijd die een zorgvuldige werving vraagt wordt ter overbrugging en ten behoeve van de continuïteit een interim-bestuurder aangesteld.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?