Gevarieerd wijkje op Locatie Northgo

0

Een gevarieerd wijkje met 63 woningen, verdeeld over appartementen, beneden- en bovenwoningen, studio’s en eengezinswoningen. Dat hebben de Noordwijkse Woningstichting, aannemer Van Rhijn Bouw en Stol Architecten voor ogen met de grond van het voormalig marktterrein en de gesloopte Northgohal in Noordwijk. De handtekeningen staan onder het bouwcontract, maar er moeten nog wel procedures worden doorlopen. Als daarbij geen vertraging ontstaat, begint de bouw in de eerste helft van volgend jaar.

Het voortraject duurde betrekkelijk lang, onder meer door gesprekken over de grondprijs. Maar de uitkomsten stonden voor zowel de gemeente Noordwijk als de NWS vast: op deze plek langs de Duinwetering moest een wijkje komen met honderd procent sociale woningbouw. Direct langs de doorgaande weg komt een appartementencomplex in drie bouwlagen, met lift, galerijen en bergingen. Daarachter liggen – in de vorm van een hof met een binnentuin – de overige woningtypen.

Voor de vorm van een hof is bewust gekozen om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht, maar er zijn hier onder meer plannen voor nieuwe manieren van ouderenhuisvesting, waarbij ieder zelfstandig woont maar waarbij wel een centrale huiskamer wordt gedeeld. Naar de behoefte aan zo’n ‘Thuishuis’ wordt momenteel onderzoek gedaan, maar de NWS verwacht dat de belangstelling groot is.

De bebouwing rond de hof telt twee lagen met een kap en sluit daarmee ook aan op de woningen in de omgeving. Er is bewust gekozen voor een brede variëteit aan woningtypen. De voorlopige verdeling is als volgt: 3 benedenwoningen, 14 bovenwoningen, 8 studio’s, 4 studio kopwoningen en 7 eengezinswoningen. Het complex met 27 appartementen krijgt aan de drukke Duinwetering een extra gevel waarachter de galerijen liggen. De balkons liggen op de rustige en zonnige binnenzijde. In het plan is voor de bewoners en de schietvereniging – die op het terrein blijft – voldoende parkeergelegenheid opgenomen.

De woningen worden gasloos en bijna-energieneutraal.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?