Heembouw tevreden over jaarcijfers 2018

0

Heembouw is tevreden over haar prestaties in 2018. De omzet groeide van € 167 naar € 181 miljoen en het resultaat voor belasting steeg naar € 9,4 miljoen. Ook de scores op het gebied van medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid laten een stijging zien. Uit het jaarlijkse medewerkersonderzoek komt een gemiddelde medewerkerstevredenheid van 8,0 (was 7,8). Klanten beloonden Heembouw met gemiddeld een rapportcijfer 8,3 en een NPS van +68.

Algemeen directeur Peter Lammertink: “Heembouw is het afgelopen jaar flink gegroeid, en ook in 2018 hebben we weer veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen zich thuis voelen binnen onze organisatie en snel hun plek kunnen vinden. Hiervoor hebben we een uitgebreid en intensief inwerkprogramma. We zijn er trots op dat mensen, ook in deze krappe arbeidsmarkt, voor ons kiezen. Ons onderscheidende introductieprogramma was voor de jury van de Cobouw een van de redenen om vorig jaar Heembouw de award voor beste werkgever in de bouw toe te kennen. Een onderscheiding, waar wij enorm trots op zijn.”

Heembouw in 2018
De bouwproductie in Nederland steeg in 2018 met 6,5%. Met een omzetgroei van 8,4% profiteerde Heembouw meer dan gemiddeld van deze marktgroei. De ontwikkeling van het resultaat laat een nog stevigere ontwikkeling zien en de solvabiliteit steeg naar een respectabele 43%.

De eindgebruiker staat centraal in de bedrijfsvoering van Heembouw. Heembouw richt zich op de clusters Werken en Wonen en daarbinnen op de klantgroepen eindgebruikers bedrijfsruimten, kantoren en wonen. Zowel Wonen als Werken hebben in 2018 goed gepresteerd.

Duurzaamheid en circulariteit
Duurzaam ondernemen zit Heembouw in het bloed. Als familiebedrijf is Heembouw gewend om over generaties heen te denken. De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn groot. 2018 stond in het teken van het bepalen van de richting, de visie. Een gedragen visie op duurzaamheid is geworteld in een vruchtbare bodem. Dat zijn de mensen die samen Heembouw maken. In alle onderdelen van ons bedrijf, zijn medewerkers bezig met duurzaamheid, op verschillend vlak.

Peter Lammertink: “Uitvoerders wisselen bijvoorbeeld restmaterialen uit. Het DC New Logic III (The Tube) dat we hebben ontworpen en gerealiseerd, heeft de hoogste BREEAM score voor een ontwerp ooit. We werken met New Horizon samen aan “urban mining”. Bij de projecten gemeentehuis Zuidplas en kantoor Metropolitan in Amsterdam worden herbruikbare materialen geoogst. Als partner van Excess Materials Exchange hebben we deelgenomen aan een pilot en alternatieve bestemmingen voor reststromen onderzocht. Onze planontwikkelaars en architecten werken samen met gedreven partners aan concrete circulaire oplossingen voor onze klanten. Onze duurzaamheidsvisie sluit hier naadloos op aan: ”We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én we zijn oprecht gedreven om het beter te doen.” Dit is ons moreel kompas voor onze activiteiten.”

Toekomst
De voorspellingen gaan voor 2019 uit van een lichte groei van de economie met 1,7% [Europese commissie, februari 2019] en een verdere stijging met 4,5% van de bouwproductie [EIB, januari 2019]. Peter Lammertink: “We zien wel de eerste tekenen van een afkoelende economie. We sluiten niet uit, dat de bouw hiervan op termijn de gevolgen gaat ondervinden. Desondanks verwachten we voor 2019 een verdere groei in zowel omzet als resultaat. Onze orderportefeuille is goed gevuld. Onze strategische doelen, vastgelegd in ons strategisch plan tot 2020, zijn goeddeels gerealiseerd. We verwachten in 2019 hierin de laatste puntjes op de “i” te zetten.

Ons nieuwe strategisch plan zal, gezien de steeds sneller veranderende omgeving en markt, een scope van twee jaar krijgen. Onze visie: “Wij creëren plekken waar mensen willen zijn”, blijft daarin het uitgangspunt. Daarbij zullen we blijven inzetten op verdere duurzame ontwikkeling van onze organisatie en onze mensen, teneinde de toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan onze klanten.”

Het Jaarverslag 2018 is hier te downloaden.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?