Esteon: Groeiende kloof tussen vraag en aanbod in vrije huursector

0

De gemiddelde woningzoekende in de vrije sector hanteert in de zoektocht naar een nieuwe woning een huurprijs die 22 procent lager ligt dan de gemiddelde aangeboden huurprijs per maand. Ook het maandelijkse inkomen schiet 21 procent tekort ten opzichte van de gemiddelde inkomenseis. Uitgedrukt in euro’s gaat het om verschillen van maar liefst 290 euro op de huurprijs en 829 euro op het inkomen. Een groeiende groep woningzoekenden zoekt binnen een slinkend aanbod goedkope woningen en houdt daarbij onrealistische zoekeisen aan.

Esteon, het huurwoningplatform dat het onderzoek verrichte onder ruim 200.000 woningzoekenden, onderzocht hoe de eisen van woningzoekenden zich in de periode 1 januari 2017 tot 30 september 2018 verhielden tot het huuraanbod, door de verwachtingen aan de vraagkant met het daadwerkelijke aanbod te vergelijken. “We zien dat de gemiddelde woningzoekende de eisen zal moeten bijstellen om op de huidige oververhitte huurmarkt kans te maken op een nieuwe woning”, stelt Esteon-oprichter Gijs-Jan Witkamp. “Het inkomen van bijna driekwart van de woningzoekenden is slechts voldoende voor de goedkoopste helft van de huurwoningen, de concurrentie tussen huurders in dit deel van de markt is dan ook enorm.”

Inkomen groot deel woningzoekenden schiet tekort
Het onderzoek vond plaats door willekeurig 200.000 woningzoekenden en 63.000 huurwoningen in 40 Nederlandse steden uit de database van Esteon te selecteren en hun eisen met elkaar te vergelijken. Daaruit bleek dat het tekort van de maximale huurprijs per maand die de gemiddelde woningzoekende hanteerde ten opzichte van de gemiddelde aangeboden huurprijs in de vrije sector tussen Q1 2017 en Q3 2018 opliep van 141 euro (12,53 procent) tot 290 euro (22,03 procent). Woningzoekenden zochten eind 2018 bovendien met een inkomen dat maandelijks gemiddeld 829 euro (21,55 procent) lager lag dan de gemiddelde inkomenseis van de verhuurders, waar dit tekort aan het begin van 2017 nog op 542 euro (16,95 procent) uitkwam.

Esteon, dat zelf een zoekservice aanbiedt, constateert daarnaast dat woningzoekenden de gewenste minimale huuroppervlakte steeds meer naar beneden bijstellen en bereid zijn een hogere prijs per vierkante meter te betalen. Desondanks neemt de druk op het toegankelijkste segment van de woningmarkt alleen maar toe. Eind 2018 wilde 79,66 procent van de woningzoekenden op de vrije sector huurwoningmarkt hoogstens de huurprijs van de goedkoopste helft van de huurwoningen betalen. Bovendien voldeed voor 73,68 procent van de woningzoekenden het inkomen niet aan de inkomenseisen voor de duurste helft van de woningen. In beide gevallen zijn deze groepen in omvang toegenomen sinds de start van 2017.

Woning vinden op krappe markt
Mogelijke oorzaak voor de onevenwichtige verhouding tussen vraag en aanbod op de huurmarkt is de scheefgroei van besteedbare inkomens en de huurprijzen. Daarnaast sluit het beeld dat woningzoekenden hebben van de huurmarkt onvoldoende aan bij de realiteit en past dit beeld zich slechts langzaam aan. Esteon biedt woningzoekenden daarom een zoekservice, die voor de gebruikers geschikte huurwoningen uit het aanbod selecteert. Doordat het slimme algoritme ook gebruikmaakt van het gebruikersgedrag om woningzoekenden realistische woningen te presenteren, vergroot het woningplatform de kans dat gebruikers daadwerkelijk een huurwoning vinden. Esteon draagt hiermee bij aan een oplossing voor de uit het onderzoek gebleken problemen op de huurwoningmarkt.

Lees het volledige bericht, download en afbeeldingen en bekijk het rapport op: https://blog.esteon.com/groeiende-kloof-tussen-vraag-en-aanbod-in-vrije-huursector

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?