Autoriteit woningcorporaties beëindigt verscherpt toezicht woningbouwvereniging Maarn

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het verscherpt toezicht op woningbouwvereniging Maarn opgeheven. Met deze stap geeft de Aw aan weer voldoende vertrouwen te hebben in het functioneren van bestuur en intern toezicht (de ‘governance’).

Woningbouwvereniging Maarn is een kleine corporatie met ruim 300 woningen. De corporatie stond sinds oktober 2017 onder verscherpt toezicht van de Aw vanwege onvoldoende vertrouwen in bestuur en intern toezicht. De corporatie moest een herstelplan maken en op korte termijn verbeteringen doorvoeren.

Eind 2017 is een interim bestuurder aangetrokken. Deze bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC) zijn gezamenlijk voortvarend te werk gegaan. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het ondernemingsplan en een notitie governance definitief zijn vastgesteld. Daarnaast hebben zelfevaluatietrajecten van de RvC in 2017 en 2018 meer inzicht gegeven in het bestuur en intern toezicht van de organisatie. Deze maatregelen, en de komst van een ervaren bestuurder, hebben gezorgd voor voldoende stabiliteit in de organisatie.

Op 13 maart 2019 heeft een zogenoemde governance-inspectie plaats gevonden. Bij deze inspectie heeft de Aw vastgesteld dat de wijze van besturen en controleren van Woningbouwvereniging Maarn voldoet aan de criteria voor ‘good governance’. Dit heeft ertoe geleid dat de Aw het verscherpt toezicht heeft beëindigd.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?