PingProperties herfinanciert samen met NIBC Bank voormalig Enka/AkzoNobel-terrein te Arnhem

0

PingProperties herfinanciert met NIBC Bank het PingProperties Corporate Office Fund III. Dit betreft het voormalig ENKA/AkzoNobel-terrein aan de Velperweg in Arnhem. De financiering betreft een verlenging en uitbreiding van de financiering. Voorheen financierde NIBC ca. 34.500 m². Nu financiert NIBC het volledige complex (ca. 70.000 m²) en de aanstaande (her)ontwikkeling.

In 2012 kocht PingProperties op deze locatie 7 hectare met 70.000 m² kantoor- en laboratoriumgebouwen. Later verwierf PingProperties nog eens ruim 7 hectare aan gronden, waarvan zij in 2017 5 hectare aan de KlokGroep/BPD verkocht om op deze locatie een woonwijk met een hoogwaardig woonmilieu te ontwikkelen. In december 2018 rondde PingProperties de onderhandelingen af met bestaande en nieuwe huurders. Dit was tevens het startsein voor de grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. De gesloten langjarige overeenkomsten dienen als voorwaarde voor het afsluiten van de herfinanciering.

Herontwikkeling tot multifunctioneel gebied
Het sluiten van langjarige huurovereenkomsten met bestaande huurder Teijin Aramid en nieuwkomer RijnIJssel zorgt voor continuering ten aanzien van de locatie. Tevens wordt door de komst van RijnIJssel de onderwijsfunctie toegevoegd aan de reeds bestaande werkfunctie. Het voormalig ENKA/AkzoNobel terrein wordt de komende jaren tot multifunctioneel gebied getransformeerd, waar werken, wonen en onderwijs hun plek krijgen.

Deze herfinanciering is door PingProperties zelf tot stand gebracht waarbij zij werd geadviseerd door Loyens en Loeff. NIBC werd bijgestaan door NautaDutilh.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?