IWG: Flexibel werken is dealbreaker in strijd om talent

0
  • 3 op de 4 bedrijven gebruikt flexibel werken als middel om talent aan te trekken en te behouden.
  • Bij identieke arbeidsvoorwaarden kiest 87% voor werkgever die flexibel werken aanbiedt.
  • 2 op de 3 managers vindt de keuze van werkomgeving belangrijker dan werken voor een prestigieus bedrijf.

Het aanbieden van flexibel werken is een doorslaggevende factor bij het aantrekken en behouden van talent. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van International Workplace Group (IWG), marktleider op het gebied van flexibel werken, onder 15.000 managers in 80 landen. Maar liefst 75% van de Nederlandse managers ziet het aanbieden van flexibel werken als noodzaak om talent aan zich te binden. Bijna een derde van de respondenten vindt de vrijheid om de werkomgeving te kiezen belangrijker dan een verhoging van het vakantiegeld. Mede als gevolg van deze ontwikkeling heeft 75% van de ondervraagde bedrijven in de afgelopen 10 jaar een beleid ontwikkeld voor flexibel werken*.

Ook als het gaat om hun eigen carrières, benadrukken managers het belang van flexibel werken. 87% van de respondenten kiest bij identieke arbeidsvoorwaarden voor de werkgever die flexibel werken aanbiedt. Bijna 2 op de 3 vindt de keuze van de werklocatie belangrijker dan het imago van zijn of haar werkgever en 68% ziet flexibel werken ook daadwerkelijk als een belangrijke factor bij het zoeken naar een geschikte baan.

Flexibel werken is de nieuwe norm
Wereldwijd zien managers flexibel werken als de nieuwe norm. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde deze vraag maar liefst een 3.74. In veel landen is flexibel werken inmiddels in de wetgeving verankerd. Zo biedt in Nederland de wet flexibel werken (Wfw) uit 2016 werknemers de mogelijkheid om hun werkduur, werktijden en locatie aan te passen aan hun behoeften. Flexibiliteit op het werk zorgt niet alleen voor een betere balans tussen werk en privé. Het onderzoek laat ook zien dat het diversiteit binnen de organisatie stimuleert en voordelen biedt voor bijvoorbeeld werkende ouders en mantelzorgers.

Karin Poel, country manager IWG: “Steeds meer bedrijven die hun productiviteit willen verhogen, concurrerend willen blijven en de strijd om talent willen winnen kiezen voor flexibel werken. Het biedt bedrijven daarnaast ook financiële en strategische voordelen. Bijna de helft van de respondenten werkt al meer dan 2,5 dag per week buiten het hoofdkantoor. Flexibel werken is de norm geworden.”

Flexibel werken leidt tot hogere productiviteit
Flexibiliteit verhoogt ook de productiviteit. 88% van de Nederlandse managers (versus 85% wereldwijd) geeft aan dat flexibel werken leidt tot een hogere productiviteit. Volgens zo’n driekwart van de ondervraagden is een direct effect te zien op het succes van de organisatie. Deze bedrijven zetten flexibel werken voornamelijk in om ook productiever te worden (91%), om het reizen van en naar kantoor te beperken (78%) en om personeel te behouden (75%).

Op de vraag wat de belangrijkste obstakels zijn om productief thuis te kunnen werken gaf 68% aan de aanwezigheid van kinderen en/of familie. Dit wordt voornamelijk als storend gezien tijdens telefoongesprekken (54%). Technische faciliteiten die nodig zijn om thuis goed te kunnen werken worden als minder problematisch ervaren. Zo vindt 1 op de 3 het niet hebben van een goede internetverbinding een barrière en slechts een kwart heeft moeite met het feit dat hij of zij geen toegang heeft tot vertrouwelijke documenten of dat data niet goed beschermd zijn.

Agile werken
59% van de ondervraagden wil in 2019 meer focussen op agile werken. Bijna de helft zegt dit jaar hun business naar het buitenland uit te breiden, en de meerderheid van de respondenten (62%) zegt te kiezen voor flexibel werken omdat ze op deze manier versneld toegang krijgen tot nieuwe markten. 71% geeft aan dat flexibel werken helpt om uit te breiden of in te krimpen als dat nodig is. Flexibele werkruimte wordt ook gezien als mogelijkheid om operationele kosten en kapitaaluitgaven terug te dringen (58%).

Bestaande cultuur voornaamste barrière om over te stappen op flexibel werken
Meer dan de helft van de managers denkt dat de bestaande cultuur voor veel bedrijven een obstakel is om flexibel werken door te voeren. 45% denkt dat bedrijven de impact van deze verandering op de cultuur van de organisatie moeilijk kunnen overzien of gewoonweg de voordelen (nog) niet inzien (44%). Slechts een kwart denkt dat bestaande contracten of het hebben van een eigen gebouw een reden is om flexibel werken (nog) niet in te voeren.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?