Nieuwe samenstelling raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv

0

De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv deelt mee dat drs. C.M.C. Mahieu en ir. K.S. Wester als lid van de raad van commissarissen zullen aftreden na de jaarlijkse algemene vergadering op 17 april 2019, wegens het aflopen van hun tweede vierjarige benoemingstermijn.

De raad van commissarissen is voornemens, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, met inachtneming van het versterkte aanbevelingsrecht door de centrale ondernemingsraad, mevrouw Mahieu voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een nieuwe periode van twee jaar. Aangezien drie commissarissen relatief recent zijn benoemd, beschouwt de raad de herbenoeming van mevrouw Mahieu wenselijk vanuit het oogpunt van continuïteit.

De heer Wester is van 2011 tot 2019 lid geweest van de raad van commissarissen en lid van de auditcommissie van Koninklijke BAM Groep nv, alsmede van 2017 tot 2019 vice-voorzitter. De raad van commissarissen dankt de heer Wester voor zijn waardevolle inbreng gedurende die periode. De raad van commissarissen is gestart met het zoeken van kandidaten om de vacature te vervullen. Zodra een opvolger voor de heer Wester is gevonden, zal de raad dit bekend maken en een voorstel doen voor benoeming op een buitengewone algemene vergadering.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?