Hamit Karakus bestuurlijk regisseur voor woonopgave Vestia-gemeenten

0

Hamit Karakus gaat per 1 februari aan de slag als Bestuurlijk Regisseur voor de volkshuisvestelijke opgave in de gemeenten waar Vestia actief is. In dit traject maakt hij afspraken over oplossingen voor de volkshuisvestelijke opgave in de regio waar woningcorporatie Vestia veel bezit heeft. Dit doet hij namens minister Ollongren van BZK en op verzoek van meerdere gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Sinds 2011 kampt Vestia, de grootste woningcorporatie in de woningmarktregio Haaglanden Midden-Holland Rotterdam, met financiële problemen die veroorzaakt zijn door een grote hoeveelheid complexe derivaten. Sindsdien kan de corporatie slechts beperkt investeren in de regio. Het bieden van voldoende sociale huurwoningen is echter niet enkel de verantwoordelijkheid van één woningcorporatie. Bovendien overstijgt de opgave de woningmarktregiogrenzen.

De provincie Zuid-Holland is daarom al langer bezig om de lokale volkshuisvestelijke opgave in kaart te brengen in de woningmarktregio Haaglanden Midden-Holland Rotterdam. De volgende stap is het maken van afspraken tussen gemeenten en corporaties over de invulling van de opgave. Hier gaat Karakus mee aan de slag.

Karakus zal zijn werkzaamheden als bestuurlijk regisseur uitvoeren naast zijn werkzaamheden als algemeen directeur van Platform31. Voor de zomer hoopt hij met de eerste concrete resultaten te komen om voldoende betaalbare woningen in de regio te garanderen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?