drs. ing. F.A. Hazeleger (48) benoemd tot directeur NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)

0

Per 1 januari 2019 is de heer drs. ing. F.A. Hazeleger (48) benoemd tot directeur van NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU).

Vanaf deze datum heeft OMU een tweehoofdige directie, bestaande uit de heren Hazeleger en mr. C.J. Busscher. De heer Busscher zal eind 2019 de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De heer Hazeleger is reeds vanaf 15 oktober 2012 bij OMU werkzaam in de functie van Investmentmanager. In deze functie heeft hij zich met name beziggehouden met (financiering van) herstructurering/transformatie van werklocaties in de provincie Utrecht. De heer Hazeleger heeft een brede financiële en bedrijfskundige achtergrond en eerder functies vervuld bij private en publieke partijen.

NV OMU is in 2011 opgericht met de Provincie Utrecht als enig aandeelhouder. De belangrijkste doelstelling van OMU is het terugdringen van leegstand op werklocaties (bedrijven- en kantorenlocaties). OMU werkt daarbij intensief samen met overheidsinstanties en marktpartijen (ontwikkelaars, gebruikers, beleggers, financiers etc.).

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?