Lexence start het jaar met vier nieuwe partners en een bestuurswissel

0

Lexence is 2019 gestart met maar liefst vier nieuwe partners: Esther van der Meulen, Jordi Rosendahl, Jip Spierings en Stephan Westera. Bovendien is met ingang van 1 januari jl. Timo Jansen lid van het dagelijks bestuur voor een periode van drie jaar. Hij volgt Judith Schulp op en zal naast zijn werkzaamheden als bestuurder zijn procespraktijk blijven voeren.

Esther van der Meulen
Esther van der Meulen is als advocaat gespecialiseerd in het juridisch kader rondom HR-/personeelsbeleid. Zij adviseert ondernemingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, integriteit, privacy en medezeggenschap. Ook houdt Esther zich vanuit haar politieachtergrond bezig met compliance- en fraudevraagstukken.

Jordi Rosendahl
Jordi Rosendahl heeft als advocaat zijn sporen verdiend binnen het arbeidsrecht en ontslagrecht. Hij adviseert werkgevers en bestuurders over onder andere verschillende arbeidsrelaties (zoals zzp, uitzenden, detachering en overeenkomsten van opdracht) en platformarbeid. Hij procedeert regelmatig in kantonzaken, civiele procedures en bij UWV.

Jip Spierings
Jip Spierings is gespecialiseerd in vastgoedtransacties, ontwikkelingen en transformaties van commercieel vastgoed. Hij adviseert namens Lexence onder meer (institutionele) beleggers, ontwikkelaars, aannemers, eindgebruikers en familiebedrijven bij onroerendgoedtransacties, gebiedsontwikkelingen met bijbehorende anterieure overeenkomsten en het opzetten van samenwerkingsvormen.

Stephan Westera
Stephan Westera is als kandidaat-notaris gespecialiseerd in nationale en internationale vastgoedtransacties, projectontwikkeling en juridische advisering op het gebied van asset- en property management. Stephan treedt op voor nationale en internationale institutionele beleggers, private investeerders, projectontwikkelaars, overheden en financiers.

Timo Jansen
Timo Jansen is per 1 januari 2019 toegetreden tot het dagelijks bestuur. Hij heeft ruime ervaring in het voorkomen en oplossen van ondernemingsrechtelijke en contractuele geschillen, in het bijzonder op het gebied van overnames, aandeelhoudersruzies en franchise. Zijn cliënten zijn voornamelijk actief in zakelijke dienstverlening, (food)retail en telecommunicatie. Met de toetreding van Timo, bestaat het dagelijks bestuur van Lexence sinds 1 januari 2019 uit dr. ir. Peter Reinders, mr. Wouter Helder en mr. Timo Jansen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?