Nieuw in Aedes-bestuur: Janneke Klijn en Ger Peeters

0

Janneke Klijn, bestuurder van Wold & Waard in Leek en Ger Peeters bestuurder van Wonen Limburg in Roermond zijn benoemd tot nieuwe leden van het algemeen bestuur van Aedes. Met deze voordracht van de kandidaatstellingscommissie stemden de Aedes-leden in tijdens het verenigingscongres op 22 november 2018 in Baarn.

Janneke Klijn volgt vanaf 22 november Elles Dost op, Ger Peeters volgt vanaf 16 mei 2019 Wim Hazeu op. De kandidaatstellingscommissie vindt dat beiden kwaliteiten hebben, die verbindend zijn voor alle leden en doelgroepen in de vereniging. Zij combineren dat met een ervaren en moderne kijk op de volkshuisvesting. Ook uit het oogpunt van governance en integriteit acht de commissie Janneke en Ger benoembaar.

Janneke Klijn is sinds 1988 actief in de corporatiesector. Sinds 2006 is zij directeur-bestuurder bij Stichting Wold & Waard in Leek. Janneke heeft lange en brede ervaring in de volkshuisvesting en zij beschikt over een groot noordelijk netwerk. Een kenmerkende uitspraak van Janneke is: ‘Corporaties moeten zich voortdurend verbinden en samenwerken met – wisselende – andere organisaties om de opgave te kunnen vervullen.’

Ger Peeters is sinds 2011 directeur-bestuurder bij Wonen Limburg in Roermond. Ger heeft een brede bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijk middenveld. Daarnaast is Ger de afgelopen jaren op diverse fronten in de sector actief geweest, zo was hij tot 2017 voorzitter van de Deelnemersraad WSW. Ger wil vanuit Aedes een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en belangen van alle aangesloten leden.

 

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/algemeen-bestuur/overzicht-bestuur/nieuw-in-aedes-bestuur-janneke-klijn-en-ger-peeters.html

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?