Staf Depla voorzitter raad van toezicht SVWN

0

Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt.
Depla is goed bekend met de visitatie van woningcorporaties. Samen met collega-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) heeft hij visitatie in 2004 op de politieke agenda gezet, vanuit een visie op corporaties als maatschappelijke ondernemingen – tussen aansturing door landelijke en lokale politiek enerzijds en zelfstandigheid anderzijds.

 

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/carrierenieuws.html

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?