2 nieuwe bestuursleden CREME Nederland

0

Voor de zomervakantie was Ronald Hack van Achmea al toegetreden tot het bestuur van CREME Nederland. Maar daar houdt het niet bij op. Deze maand komen er nog eens twee nieuwe bestuursleden bij. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen die de leiding geven aan hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Manager die zich bezighoudt met huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

Oorzaak
De reden waarom er meer personen toegetreden zijn tot het bestuur is de exceptionele groei van het ledenaantal. Inmiddels telt het vereniging ruim 160 leden die in Nederland ruim 40 miljoen m² vastgoed in beheer hebben. Hierdoor is CREME Nederland de spreekbuis voor de eindgebruiker en komt er veel op de vereniging af.

Introductie Agnes van Klaveren
Agnes is al geruime tijd werkzaam binnen het internationale domein van Rabobank. Sinds 2014 is zij verantwoordelijk voor de Buitenlandse Vastgoed portefeuille van de bank. Daarbij valt de gehele coördinatie van het vertalen van de internationale bedrijfsstrategie naar de vastgoed portefeuille en het beheer hiervan onder haar aandachtsgebied.

De bank is enorm in beweging door de digitalisering in de financiële sector, en internationaal zijn de vastgoed markten zeer divers, dynamisch en uitdagend. Een geweldig “speelveld” waar enorm veel gebeurd.

Agnes over haar bestuursfunctie bij CREME Nederland: “Ik verheug mij hier echt op”. In de afgelopen periode ben ik erg enthousiast geworden over het eindgebruikersplatform en als bestuurslid wil ik graag een bijdrage leveren aan het uitwisselen van kennis, het zoeken naar samenwerking en innovatie te bevorderen onder de leden.

Introductie Marijn Dekker
Marijn heeft een achtergrond in huisvestingsadvies en projectontwikkeling. Sinds 2013 is hij werkzaam bij TBI, waar hij verantwoordelijk is voor de huisvestingsstrategie en de implementatie daarvan.

TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI-ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

Marijn over zijn toetreding tot CREME Nederland: “Mijns inziens is CREME Nederland de ultieme organisatie die kennis met elkaar kan delen en ook echt als onafhankelijk platform naar bijvoorbeeld overheden kan optreden namens haar leden. Ik zou graag een bijdrage leveren aan het verder ontsluiten van de kennis en kunde van onze leden en een actieve rol spelen in de maatschappelijke discussies voor zover deze ons vakgebied betreffen.”

Vertaalslag naar kwaliteit
We willen intensief gaan samenwerking met andere instanties. En om dit goed op te pakken en beter te stroomlijnen zijn er meer handen nodig. Daarnaast willen we ook verder met de onze werkgroepen:

Vraag & aanbod – Onderlinge contacten beter benutten om rechtstreeks zaken te doen
Opleidingen – Om het opleidingsniveau van de leden te verhogen
ROZ – Opkomen voor de belangen van de eindgebruiker

Kortom; er liggen genoeg uitdagingen voor het nieuwe bestuur.

Vereniging CREME Nederland
Corporate Real Estate Management Executives Nederland is hét onafhankelijke eindgebruikersplatform voor de Corporate Real Estate Managers die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting/vastgoed op strategisch niveau.

De vereniging CREME Nederland is in 2005 opgericht en organiseert bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen/problemen/wensen van de leden centraal staan. Momenteel heeft de vereniging ruim 150 leden, die in totaal ruim 40 miljoen m² vastgoed in beheer hebben.

Bestuur CREME Nederland
Voorzitter – Jeroen Heunen, Corporate Real Estate Manager bij PwC
Penningmeester – Saskia van der Avort, Director CRE Central & Eastern Europe bij CGI
Secretaris – Rogier Hageman, Corporate Real Estate Manager bij TU Delft
Bestuurslid – Ronald Hack, Product Owner Corporate Real Estate bij Achmea
Bestuurslid – Marijn Dekker, Manager Huisvesting bij TBI Holdings
Bestuurslid – Agnes van Klaveren, Global Head Corporate Real Esate & Travel bij Rabobank

 

http://www.cremenederland.nl/persbericht-2-nieuwe-bestuursleden-creme-nederland/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?