Redevco benoemt nieuwe fondsdirecteuren nu het fonds voor derden €2,7 miljard bereikt

0

Redevco, de pan-Europese retailvastgoed-specialist, heeft Marrit Laning en Thierry Cahierre benoemd tot fondsdirecteuren. De activa die Redevco namens derden belegt, van derden (beleggers), beheerd door Redevco, zijn sinds 2012 gestegen naar 37% van de totale portefeuille van €7,4 miljard – oftewel van niets naar €2,7 miljard in vijf jaar. In dezelfde periode heeft de portefeuille van Redevco met gemiddeld 200 basispunten per jaar beter gepresteerd dan de onderliggende Europese retailvastgoedmarkt. Dat betekent een gemiddeld jaarlijks rendement van 9% (zonder hefboom).

Andrew Vaughan, CEO bij Redevco, tijdens de jaarlijkse ExpoReal vastgoedbeurs in München:
“Het pan-Europese platform voor derden (beleggers) is meer groeimomentum gaan laten zien ten opzichte van de benchmark, ondanks een volatiele en zich snel ontwikkelende markt. Door het beschikbaar stellen van onze onderzoeksgedreven beleggingsstrategieën en bekwame teams voor andere beleggers in heel Europa, naast ons moederbedrijf COFRA, zijn de banden versterkt met enkele leidende instituten en managers in de markt.”

Marrit Laning zal in haar nieuwe functie als Managing Director Fund Management bij Redevco verantwoordelijk zijn voor twee portfolio’s. Daarnaast is ze hoofd van het Portfolio Platform, dat ‘best practices’ ontwikkelt voor vermogensbeheer, en bekleedt ze een actieve rol heeft binnen het innovatieteam van het bedrijf. Hieraan voorafgaand was Laning hoofd onderzoek en strategie bij Redevco.

Thierry Cahierre is benoemd tot Fund Director. Cahierre werd Managing Director Frankrijk bij Redevco in 2014, na zijn functie als Country Manager. Tijdens zijn functie als Managing Director was Cahierre verantwoordelijk voor de succesvol afgeronde, prijswinnende ontwikkeling van de in de binnenstad gelegen Promenade Sainte-Catherine in Bordeaux, geopend 2015. Daarnaast hebben hij en zijn team de Franse portefeuille weten uit te breiden naar €1,4 miljard.

Redevco is vooral in de afgelopen drie jaar meerdere joint ventures aangegaan met grote beleggers zoals Ares, Hermes en PGGM. Gelijktijdig heeft ook de samenstelling van de vastgoedportfolio een verandering doorgemaakt. In de periode van 2012 tot 2018 is het totaal beheerd vermogen gestaag gestegen van €6,6 miljard naar €7,4 miljard, maar onderliggend is sprake van een vergaande verandering in profiel en geografische locatie van de activa.

In het begin van dit proces trok Redevco zich terug uit markten als China, Turkije, Roemenië, Italië, Scandinavië en Polen om zich weer vooral te richten op de thuismarkt West-Europa. Sindsdien is de markt voor retailvastgoed ingrijpend veranderd door de gewijzigd consumentengedrag en de opkomst van e-commerce. Consumenten hebben hun instelling veranderd van ‘need-to-buy’ naar ‘need-to-enjoy’. Nu het winkelen meer en meer online gebeurt, zijn er minder fysieke winkels nodig. Er wordt meer tijd gespendeerd aan eten, drinken en vrijetijdsbestedingen, hetgeen de waterscheiding op de retailmarkt versterkt. Deze megatrends zorgden ervoor dat ‘locatierisico’ hoger op de agenda kwam te staan. Redevco moest een verschuiving maken van ‘sales-gericht’ naar ‘ervaring-gericht’. Het veranderen van de retail van een aankoopplek naar een plek van betrokkenheid is cruciaal geworden om de aandacht van consumenten vast te houden.

Het Europese ‘City attractiveness Model’
Redevco’s onderzoeksteam heeft het ‘City attractiveness Model’ ontwikkeld om de snelle ontwikkelingen op de retailmarkt voor te blijven en om locatiegevoelige beleggingsbeslissingen te begeleiden. Dit model beoordeelt markten op basis van traditionele drijfveren zoals economische en demografische data. De onderzoekers waren in staat aan te tonen dat ‘zachte factoren’ een steeds grotere rol spelen in honderden Europese steden bij het vaststellen van de hoogte van de huur en rendementen van retailvastgoed. Voorbeelden van zachte factoren zijn de vertegenwoordiging van creatieve professionals in een stad of het aantal toeristische attracties.

Het analytische model wordt nu door Redevco toegepast in beleggingsbeslissingen. In samenwerking met de teams in het veld is het aantal Europese steden met een laag risico (investment grade) die vanuit beleggingsperspectief aantrekkelijk worden geacht, gedaald van 260 steden in 2012 naar 150 steden vorig jaar. De analytische kracht van dit model werd aangetoond met de reële huurgroei in de Europese steden tussen 2004 en 2017. Londen en Parijs, de twee markten bovenaan aan de ranglijst, lieten een huurgroei van 147% zien in diezelfde periode, terwijl steden binnen de categorie ‘Excellent’ een huurgroei van 40,9% lieten zien. Europese steden met het label ‘Sufficient’ of ‘Poor’ zagen de huren daarentegen juist dalen, met respectievelijk 10,4% en 29,8%.

Door het stelselmatig toepassen van het analytische model heeft Redevco zijn portfolio met meer dan de helft van het aantal assets verkleind – van 800 in 2010 naar 327 eind juni 2018, terwijl de waarde van het beheerd vastgoed gelijk is gebleven. Bovendien is de kwaliteit van de vastgoedlocaties enorm gestegen en valt de grote meerderheid van de steden waarin de activa zich bevinden in de categorie ‘very good’ of hoger.

 

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?