Drechtstedenbestuur ontvangt aanbevelingen van Economic Development Board

0

‘Focus op transformatie van oeverlocaties’

De regio Drechtsteden kan versterkt worden door te kiezen voor een ‘Leading Concept’ van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit de studie ‘Drechtstedelijk Waterrijk’ die de Economic Development Board (EDB) op 30 augustus 2018 overhandigde aan het Drechtstedenbestuur. Het gaat om zeven concrete aanbevelingen voor de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van het gebied. DSB-voorzitter Wouter Kolff (Burgemeester Dordrecht) en portefeuillehouder Hans Tanis (Wethouder Sliedrecht) namen het pamflet in ontvangst.

Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: ‘Met de Groeiagenda is door het Drechtstedenbestuur een aansprekende en zeer relevante ambitie neergezet. Op vele fronten wordt inmiddels voortgang geboekt. Als EDB hebben we de samenhang voor de regio tussen Wonen, Werken, Beleven en Innoveren benadrukt ten behoeve van een succesvolle uitrol.’ Ruim draagvlak is ontstaan voor deze geïntegreerde aanpak waarbij naast ondernemers, ook de overheden en opleidingsinstituten nauw betrokken zijn. De aanpak van de EDB is hierbij gericht op het agenderen en stimuleren van concrete inhoudelijke werkstromen samen met direct betrokkenen.

Vollebregt heeft gesprekken gevoerd met de top 30 maak- en servicebedrijven in de Drechtsteden en ruim 100 ondernemersgesprekken. Daarin is het belang om naast economie ook het leef- en vestigingsklimaat door te ontwikkelen duidelijk naar voren gebracht. ‘Dit heeft ons de aanzet gegeven om over de grens van economie een verdiepende studie te starten, welke onder onze verantwoordelijkheid is uitgewerkt door Posad.’ Posad komt met zeven aanbevelingen:

  1. Maak verbinding met het landschap
  2. Ontwikkel de campus
  3. Focus op het water
  4. Bevorder ontwikkelingen bij stations
  5. Verbind cultuur, landschap en water
  6. Verbeter centrum en centra
  7. Stimuleer hoogwaardig wonen.

Han Dijk, directeur Posad: ‘We hebben in beeld kunnen brengen hoe het gebied sterk is verstedelijkt in de afgelopen 30 tot 40 jaar. De Drechtsteden is een gebied met haar eigen infrastructurele uitdagingen door de drie rivieren die dwars door het gebied lopen. Het water is duidelijk het verbindende element. Deze kracht wordt nog onvoldoende benut. We hebben daarom aanbevolen te focussen op de transformatie van oeverlocaties, waarbij we een aantal kansrijke locaties hebben benoemd.’ De rivieren hebben de regio in het verleden economische ontwikkeling en welvaart gebracht door de (maritieme) maakindustrie die zich heeft gevestigd. De oevers van de Noord, Oude Maas en Beneden Merwede moeten het visitekaartje van aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in de Drechtsteden zijn. Er missen echter plekken waar je het water kunt beleven en letterlijk kunt aanraken.

De EDB geeft verder aan dat het moment is gekomen om het element van Beleven nu te verdiepen en concrete contouren te geven. De meer harde speerpunten voor een economisch succesvolle regio worden zo door vertaald naar aantrekkingskracht van de Drechtsteden. Hiermee beoogt de EDB de trots verder te vergroten, alsmede voor jong en oud langdurige verbondenheid aan de regio te stimuleren. Vollebregt: ‘De aanbevelingen zijn in lijn met de ingeslagen weg, verscherpen de focus, en vragen om concrete invulling. Geen revolutie maar een logische evolutie. Deze gezamenlijke visie vraagt om een Roadmap, slagvaardig bestuur en een excellente uitvoeringscoalitie.’

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?