Savills verwacht substantiële huurgroei in komende jaren

0

Volgens Savills zullen de huurprijzen in de komende periode substantieel gaan groeien met percentages oplopend tot 5% per jaar. Deze forse huurgroei wordt ingegeven door de gezonde economische situatie in combinatie met een beperkt actueel aanbod en zeer beperkte nieuwbouw. Dit geldt met name in de grote steden. Dit staat in hun onderzoeksrapport Dutch Market in Minutes – ‘Indian summer’ by expected rental growth.

Schaarste stuwt huurgroei
In 2018 is er tot op heden in totaal binnen de vastgoedsector ongeveer 4,9 miljoen m² opgenomen. Dit is een daling van 7,5% in vergelijking met dezelfde periode in 2017. De daling van de opname wordt veroorzaakt door het gebrek aan geschikt aanbod, met minder verhuizingen van gebruikers tot gevolg. De krapte binnen de vastgoedmarkt heeft zich al geuit in substantieel oplopende huurprijzen. De verwachting heerst dat deze groei om genoemde redenen doorzet. Een onderzoek van Savills toont een significante correlatie tussen leegstand en huurgroei. Op basis van deze correlatie kunnen voorspellingen voor toekomstige huurgroei worden gedaan.

Clive Pritchard, Head of Country bij Savills in Nederland, licht toe: “In de afgelopen jaren is de huurgroei in de kantorenmarkt met 4,6% in de Randstad en 5,5% in Amsterdam al substantieel geweest. Onze verwachting voor de komende twee jaar is dat huren verder zullen stijgen, oplopend tot 5% per jaar in Amsterdam. Daarnaast zullen ook andere sectoren, zoals de residentiële en industriële markt, te maken krijgen met een stijgende huur. Alleen in de retailmarkt zal huurgroei waarschijnlijk beperkt optreden, aangezien er over het algemeen nog voldoende aanbod beschikbaar is.”

Investeringen residentiële markt overtreft kantorenmarkt
Het onderzoeksrapport van Savills laat tevens zien dat er in 2018 tot nu toe voor het eerst meer geïnvesteerd is in residentieel vastgoed dan in kantoren. Momenteel is € 3,5 miljard geïnvesteerd in kantoren en € 4,0 miljard in residentieel vastgoed. Daarnaast valt het aandeel investeringen door buitenlandse partijen met 49% in 2018 lager uit dan de bijna 66% in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, licht toe: “Het hoge aandeel van investeringen in de residentiële markt is te verklaren door de verschillende portfolio aankopen door met name Nederlandse investeerders. In het oog sprong de portefeuille aankoop van Vesteda van € 1,5 miljard. Deze aankoop heeft niet alleen een grote invloed gehad op het totale investeringsvolume, maar ook is hierdoor het aandeel Nederlandse investeerders flink gestegen.”

Download het volledige rapport hier.

 

http://www.savills.nl/_news/article/67704/258808-0/08/2018/savills-verwacht-substantiele-huurgroei-in-komende-jaren

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?