Deutsche Hypo REECOX: Euroscore loopt in het tweede kwartaal weer op

0

In vergelijking met het eerste kwartaal komt dit neer op een groei van 2,0% resp. 4,9 punten.

Sabine Barthauer, Member of the Board of Managing Directors: “Het lijkt er haast op dat niets de markt kan verstoren.”

Wouter de Bever, Managing Director Office Amsterdam: “Er heerst onzekerheid onder de marktdeelnemers.”

Toelichting van Sabine Barthauer:
“De Europese vastgoedmarkt staat er goed voor. Waar het eerste kwartaal nog een negatieve ontwikkeling van de REECOX liet zien, zitten we nu weer bijna op het hoge niveau van vorig jaar. Het lijkt er haast op dat niets de markt kan verstoren. Het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten enerzijds en China en Europa anderzijds baart nochtans zorgen. Zowel de Duitse als de Europese vastgoedsector staat of valt met een open Europa. Het wegvallen van de vrije handel zou noodlottige gevolgen hebben – en niet alleen voor de vastgoedeconomie. De Europese economie geeft geen krimp, en het is nu aan de politiek om ook voor de toekomst stabiele en veilige randvoorwaarden te scheppen.”

Download hier REECOX kwartaalverslag Europa 02/2018

Euroscore loopt in het tweede kwartaal weer op
De Europese vastgoedconjunctuur heeft sinds medio 2016 een hoge vlucht genomen. In het eerste kwartaal van 2018 deed zich sinds lange tijd weer een dalende trend voor, die in het tweede kwartaal echter geen vervolg heeft gekregen. Na de dip in de vorige maanden was er in april sprake van een duidelijk herstel en het verdere kwartaal kende een positief verloop. Momenteel bedraagt de Euroscore van REECOX circa 246,5 punten. In vergelijking met het eerste kwartaal komt dit neer op een groei van 2,0% resp. 4,9 punten. De vraag is hoe de Euroscore zich verder zal ontwikkelen, aangezien een duidelijke trend momenteel niet valt te ontdekken. In ieder geval staat de vastgoedconjunctuur nog steeds op een van de hoogste punten aller tijden.

Met uitzondering van Nederland lieten alle onderzochte landen in het afgelopen kwartaal een positieve ontwikkeling zien. Daarbij viel vooral de duidelijke stijging van de vastgoedconjunctuur in Groot-Brittannië met 3,4% op, die door de omvang en de navenante weging een grote invloed op de berekening van de Euroscore heeft. Ook de vastgoedconjunctuur in Duitsland, de op één na grootste Europese markt, ontwikkelt zich positief. Na een krachtige daling aan het begin van het jaar ligt de Euroscore hier in het tweede kwartaal met 310,7 punten weer 1,7% boven het vorige kwartaal en overtreft daarmee het niveau van september 2017.

De ontwikkeling per maand laat echter een ander beeld zien dan die op kwartaalbasis. Ten opzichte van mei is in de onderzochte landen in juni juist sprake van een stagnatie en in sommige landen zelfs een lichte achteruitgang. Een uitzondering is Spanje, waar de conjunctuur na een zwakke meimaand weer is opgekrabbeld en met 1,8% is toegenomen.

Landenverslag Nederland

Nederlandse vastgoedconjunctuur daalt
Nadat de Nederlandse vastgoedconjunctuur in 2017 met ruim 208 indexpunten het voorlopig hoogste punt bereikt had, liep deze in het eerste halfjaar duidelijk terug en bedraagt aan het einde van het tweede kwartaal 200,4 punten. In vergelijking met het vorige kwartaal komt dit neer op een daling van 1,4%. Als we de vorige kwartalen bij elkaar bekijken, kunnen we vaststellen dat de vastgoedmarkt op hoog niveau stagneert.

De huidige conjunctuurneergang is terug te voeren op vrijwel alle invoervariabelen. Met name de forse daling in de maand juni met 8,3% tot 507,2 punten van de Nederlandse referentie-index AEX 25 weegt zwaar. Vergeleken met het eerste kwartaal komt dit ondanks een tussentijdse piek in april neer op een resultaat van -4,2%. Minder eenduidig was de ontwikkeling van de vastgoedindex FTSE EPRA/NAREIT Netherlands. De maanden mei en juni werden weliswaar gekenmerkt door dalingen, maar dankzij de forse stijging in april (+6,0%) kon het tweede kwartaal in juni met 1.157,2 punten worden afgesloten, hetgeen een stijging van 2,5% vergeleken met het vorige kwartaal betekende. Ondertussen lijkt de stemming wat het bedrijfsklimaat betreft om te slaan. Volgens schattingen van vastgoeddeskundigen bedroeg de economische vertrouwensindex (ESI) in juni circa 109,9 punten, een daling ten opzichte van de maand ervoor met 1,6% en ten opzichte van het vorige kwartaal zelfs met 2,6%.

Toelichting van Wouter de Bever:
“Dat de vastgoedconjunctuur in Nederland in de afgelopen weken enigszins is gedaald, verrast mij niet. Er heerst onzekerheid onder de marktdeelnemers enerzijds vanwege de politieke ontwikkelingen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan en de daarmee gepaard gaande handelsconflicten, anderzijds door het gebrek aan aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Aandelen zijn volatiel, en staatsobligaties zijn uit rendementsoogpunt geen alternatief. Investeringen in onroerend goed worden voor beleggers ook steeds minder interessant naarmate de koopprijzen verder stijgen. Het rendement op woningen, kantoor- en winkelpanden komt momenteel amper boven de 3% uit. Dat de zakelijke vastgoedmarkt in Nederland in het eerste halfjaar van 2018 desondanks een transactievolume van ruim 10 miljard euro (CBRE) wist te realiseren, is enkel te danken aan het feit dat beleggingsalternatieven ontbreken.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?