Vastned Halfjaarverslag 2018

0

Core city assets gegroeid naar 81% van de totale portefeuille.

Hoofdpunten
– Like-for-like brutohuurgroei 0,6% voor core city assets
– Bezettingsgraad core city assets 96,9% per eind juni 2018
– Waardestijging van core city assets € 16,3 miljoen*
– Core city assets uitgebreid met de acquisitie in de Drieharingstraat in Utrecht voor € 11,0 miljoen
– Niet-strategische panden verkocht in Nederland en Frankrijk voor in totaal € 63,5 miljoen
– Loan-to-value ratio 37,3% per eind juni 2018
– Overname van Vastned Retail Belgium is niet doorgegaan: aanvaardingspercentage van 90% niet bereikt
– Direct resultaat H1 2018 € 1,18 per aandeel
– Indirect resultaat H1 2018 € 0,58 per aandeel
– Interim-dividend H1 2018 € 0,71 per aandeel
– Verwacht direct resultaat 2018 onveranderd € 2,10 – € 2,20 per aandeel
– Verwacht totaal dividend 2018 € 2,05 per aandeel
* Exclusief acquisities en desinvesteringen

In het eerste halfjaar hebben wij weer goede resultaten geboekt, gedreven door de core city assets die nu 81% uitmaken van onze portefeuille. De bezettingsgraad van onze portefeuille bedroeg 96,2% en de waarde van het vastgoed steeg met 1,0%. De bezettingsgraad van de core city assets bleef hoog (96,9%), maar daalde voornamelijk door het recente vertrek van Salvatore Ferragamo in Madrid. Wij zijn in onderhandeling met verschillende kandidaat huurders voor de verhuur van dit pand gelegen aan de Calle de Serrano 36.

Wij hebben verdere stappen gezet in de uitvoering van onze strategie. De kwaliteit van onze portefeuille is verder verbeterd door de acquisitie van food & beverage assets in de binnenstad van Utrecht en wij hebben meerdere niet-strategische panden verkocht in Nederland en Frankrijk om het risicoprofiel van onze portefeuille verder te verlagen.

Ons overnamebod op de resterende uitstaande aandelen in Vastned Retail Belgium is helaas niet gelukt. Wij hebben ons uiterste best gedaan om het bod te laten slagen maar er zijn onvoldoende aandelen aangemeld waardoor de transactie niet doorging. Wij zijn van mening dat de biedprijs fair was, hetgeen ook is bevestigd door de onafhankelijk expert Degroof Petercam en door de meerderheid van aandeelhouders die wel hun aandelen hebben aangeboden. Vastned Retail Belgium blijft een belangrijke dochtervennootschap van Vastned waar we constructief mee blijven samenwerken.

Tevens hebben wij hard gewerkt aan het behoud van onze FBI-status. Wij zijn na het regeerakkoord vorig jaar tezamen met andere belanghebbenden het gesprek aangegaan met de betrokken ministeries om ze te overtuigen van het belang van het FBI-regime voor de positie van Nederlandse vastgoedfondsen binnen Europa. Op Prinsjesdag 2018 verwachten wij meer informatie over de plannen van de regering, waarna wij de impact kunnen bepalen voor Vastned. Tot die tijd, maar ook erna, zullen wij er alles aan doen om ons standpunt voor behoud van het FBI-regime te bepleiten.

Over het eerste halfjaar van 2018 werd een direct resultaat van € 1,18 per aandeel gerealiseerd. Wij zijn voorzichtig positief voor de rest van het jaar en handhaven onze verwachting voor het direct resultaat voor 2018 van tussen € 2,10 en € 2,20 per aandeel. De retailmarkt is nog altijd in transitie en verschillende retailers hebben moeite om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Daarnaast is aantrekkelijk vastgoed kostbaar en schaars, waardoor wij voorzichtig blijven met het doen van acquisities.

Wij verwachten vast te kunnen houden aan een totaal dividend van € 2,05 per aandeel voor 2018. In lijn met ons dividendbeleid zullen wij hiervan een interim-dividend uitkeren van € 0,71 per aandeel, wat gelijk is aan 60% van het direct resultaat over het eerste halfjaar.
Taco de Groot, CEO Vastned

 

https://pers.vastned.com/vastned-halfjaarverslag-2018/

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?