Eigen Haard fuseert met De Goede Woning

0

Op 1 augustus fuseert Eigen Haard met Stichting De Goede Woning. Stichting De Goede Woning is actief in Driemond, Amsterdam en heeft 110 woningen.

Stichting De Goede Woning is te klein om het beheer en onderhoud kostenefficiënt uit te voeren. Door verscherping van wet- en regelgeving voor toegelaten instellingen dreigden de lasten voor de bedrijfsvoering dusdanig te stijgen dat de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang komt. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen.

Akkoord met fusie
De Goede Woning heeft daarom gezocht naar een fusiepartner. Dat is Eigen Haard geworden. Dat lag voor de hand omdat Eigen Haard al enkele jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning uitvoert. De Autoriteit Woningcorporaties is akkoord met de fusie.

Huurders
Voor de huurders verandert er niet veel. Zij krijgen met dezelfde medewerkers en dienstverlening van Eigen Haard te maken. Daarnaast is de ‘Bewonersbelangenvereniging Driemond’ opgericht om de huurders in gesprekken met Eigen Haard te vertegenwoordigen.

In Driemond
Alle 110 woningen van Stichting De Goede Woning staan in Driemond, stadsdeel Zuidoost. Eigen Haard heeft al 25 woningen in Driemond, namelijk het appartementencomplex De Kern, vorig jaar opgeleverd. En Eigen Haard weet wat er speelt in dit deel van Amsterdam. Eigen Haard streeft in de buurtstrategie naar het behoud van sociale huur met mogelijkheden voor betaalbare middensegment huur om bij te dragen aan een gemengd aanbod voor alle woningzoekenden.

 

https://www.eigenhaard.nl/eigen-haard/nieuws/2018/wij-fuseren-met-de-goede-woning

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?