Nieuw gerechtsgebouw in Almelo

0

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in het centrum van Almelo grond gekocht voor de bouw van een nieuwe rechtbank. In nauwe samenspraak met het bestuur van de rechtbank Overijssel en op advies van het Rijksvastgoedbedrijf heeft de Raad voor de rechtspraak besloten om een nieuwe en duurzame rechtbank te bouwen naast het huidige pand aan de Egbert Gorterstraat. Het nieuwe gebouw, recht tegenover het station, moet betere en duurzame huisvesting bieden voor de rechtbank Overijssel in Almelo.

Nieuwbouw gunstiger
Uit een kosten-batenanalyse blijkt dat nieuwbouw voor de rechtbank een gunstiger alternatief is dan verbouwing van het huidige pand. Aanpassing van het pand voor huisvesting van de rechtbank en de Justitiële Informatiedienst (Justid), zoals eerder gedacht, zou te hoge verbouwingskosten met zich meebrengen, ook vanwege de huidige hoge eisen aan duurzaamheid.

De nieuwbouw komt naast het huidige huurpand aan de Egbert Gorterstraat. Een deel van het huidige gerechtsgebouw (zittingszaal E) kan op deze manier worden hergebruikt.

Justid kan intrekken in een rijkskantoor aan de Burgemeester Raveslootsingel in Almelo. De Raad voor de Kinderbescherming en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die op dit moment ook in het pand aan de Egbert Gorterstraat zijn gehuisvest, krijgen straks elders in Almelo onderdak.

Volwaardige rechtbank voor de regio
Het bestuur van de rechtbank Overijssel is blij met deze beslissing: ‘Het is ons belang om een volwaardige rechtbank in Twente te houden. Veel van onze zaken komen uit deze regio. Met de aankoop van de grond en de komst van een nieuw en duurzaam gerechtsgebouw kunnen we ook in de toekomst hoogwaardige rechtspraak bieden, dicht bij de burger.’

Planning
Het is nog niet bekend wanneer de bouw begint en wanneer de nieuwe rechtbank klaar is. Naar verwachting duurt het hele traject 5 tot 7 jaar. Intussen blijft het huidige gebouw in gebruik.

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/07/19/nieuw-gerechtsgebouw-in-almelo

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?